Непознатият гений – след повече от 60 години творчество неговите картини стигат за първи път до широката публика!

През целия си живот Здравко Батембергски е отдаден на изкуството. В годините работи като учител в Разград и остава малко познат в национален план, а през 1994 г. се изолира още повече от света, изграждайки ателието си в далечно лудогорско селце. В тихия си творчески живот той реализира хиляди творби, като много от тях биха намерили своето достойно място редом до картини на неговите вдъхновители Гоген и Матис. През 2019 г. семейството на художника ни повери цялото му творчество, за да може талантът му да получи признанието, което заслужава.

Снимка на Галерия Кавалет.

Снимка на Галерия Кавалет.

Снимка на Галерия Кавалет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Comment on “Непознатият гений – след повече от 60 години творчество неговите картини стигат за първи път до широката публика!”

Comments are closed.