Нико Пиросмани, великият грузински художник наивист.

В Тбилиси има един трогателен паметник на портиер, направен по картината на Нико Пиросмани, великият грузински художник наивист.Портиерът е Рашид Адамов, кюрд по националност. Именно Рашид приютява художника, когато той продава цялото си имущество и купува за любимата актриса огромно количество цветя, без да претендира за взаимност. Точно в този момент, когато Нико остава на улицата с разбито сърце, без дом и препитание, а неговата възлюблена Маргарита се връща обратно в Париж, художникът е приютен от бедния портиер Рашид.
Рашид го подслонява и разделя с него бедната си трапеза, за което е увековечен с картина от благодарния Пиросмани и с паметник от жителите на Тбилиси. Любовта на художника е вдъхновила и тестописеца на известната песен на Алла Пугачова – “Миллион алых роз”:
Снимка на Анастасия Василева.