От откраднат ориз вкусна храна няма да свариш – поговорки от Китай

Век след век, в продължение на 5000 години, безчет поколения китайци са си предавали тези скъпоценни зрънца на мъдростта, които сега са част от непреходното културно наследство на човечеството.

Някои от поговорките изненадват със своята чистота и яснота, а други звучат причудливо, но всички те са преминали през изпитанието на времето и служат на една-едничка цел – да направят живота на хората по-лек, по-благороден и по-добър.

Малките беди са главната причина за нашето неспирно вайкане. Хората се препъват не в планини, а в камъни.

Вместо да проклинаш тъмнината, запали свещ.

Изпуснатата риба е винаги голяма.

Онзи, който е роб на чувствата си, не може да бъде господар на волята си.

Провал не е когато паднеш, а когато откажеш да се изправиш.

Който те клевети зад гърба ти, той се бои от теб. Който те хвали в очите, той те презира.

Учителите отварят вратата, но ти трябва да влезеш сам.

Големият човек има три отличителни белега: бидейки добродетелен, той никога не се тревожи; бидейки мъдър, той никога не е объркан; бидейки смел, той никога не се страхува.

Преди да се разсърдиш – преброй до сто. Преди да удариш – преброй до хиляда.

Дадат ли ти залък, отплати се с цяла крина.

Търпението в момент на гняв ще ти спести много дни на страдание.

Който бързо се съгласява, рядко удържа на думата си.

Слушай всички, късай перо от всяка преминаваща гъска, но не следвай никого безусловно.

Силният пълководец няма слаби войници.

Мъдрият човек сам взима решенията си, невежият следва общественото мнение.

Великите хора имат воля за успех; слабите — само желания.

Съди себе си така, както съдиш другите. Прощавай на другите така, както прощаваш на себе си.

„Моят баща беше учен човек!“, похвалил се глупакът. „Моята майка беше кобила!“, обявило мулето.

Пиеш ли вода, мисли за извора.

Ако нещо е отминало, не говори повече за него. Трудно е да събереш пролятата вода.

Провалиш ли се сам, сам се изправяй.

От откраднат ориз вкусна храна няма да свариш.

Когато си богат, не забравяй за бедността. Но когато си беден, не мисли за богатства.

Една усмивка може да изтрие милион тревоги.

Знаеш ли – говори, каквото знаеш. Не знаеш ли – казвай, че не знаеш.

Чуй и ще забравиш. Виж и ще запомниш. Преживей и ще разбереш.

Ако искаш да си щастлив за един час, подремни. Ако искаш да си щастлив цял живот, помогни на някого.

Не се страхувай от бавното израстване. Страхувай се от това да стоиш неподвижно.

Времето е пари, но е трудно да използваш парите, за да получиш време.

Трябва ли да трупам богатство и да го множа? Ако синовете ми ме превъзхождат, те няма да се нуждаят от него. А ако не, няма да го заслужават.

Кучето няма да напусне стопанина си, защото е беден.

Ако искаш 1 година благоденствие – засей зърно. Ако искаш 10 години благоденствие – посади дърво. Ако искаш 100 години благоденствие – възпитавай хора.

Една вечер сладки приказки с умен човек струват колкото десет години над книгите.

Родителите са ти дали живот, волята си възпитавай сам.

Тъй като човек не живее сто години, няма полза да крои планове за хиляда.

Водата може да носи кораба, но и може и да го потопи.

Можеш да си върнеш загубеното злато, но изгубеното време – никога.

Да отделиш цяла година, за да откриеш подходящия учител е по-важно и от цели три години учене.

Ако си беден, дори да живееш на най-оживеното тържище, никой няма да пита за теб; ако си богат, дори да живееш в сърцето на най-високите планини, ще откриеш, че имаш далечни роднини, за които дори не си чувал.

Не хвърляй много камъни само по една птица.

Всяка усмивка добавя десет години към живота ти.

Запази зеленото дърво в сърцето си и някой ден пойна птица ще свие гнездо в него.

Искаш ли да оставиш пиенето, погледни трезвен пияния.

Голямата радост крие печал, в прекомерните желания се спотайват беди.

Когато обличаш дрехите си, помни труда на тъкача; когато слагаш храната на масата си, помни труда на орача.

На дълъг път научаваш издръжливостта на коня си. С дълго изминалото време научаваш истинския характер на приятелите си.

Самородното злато, дори да го претопиш, не губи своя предишен цвят.

С малка брадва може да се повали голямо дърво.

chetilishte.com