Още един поглед към творчеството на слънчевия живописец-НИКОЛА ТАНЕВ- (05.12.1890-23.07.1962)- Свищов / София -“

Още един поглед към творчеството на слънчевия живописец-НИКОЛА ТАНЕВ- (05.12.1890-23.07.1962)- Свищов / София -“….Славата си на “слънчев живописец” Никола Танев дължи най-вече на изкуството си от 30-те г. на ХХ век, когато открива за себе си очарованието на карловските дворове с цъфнали мушката и тежки асми и напечените от слънцето калдъръми. “Това е българският пейзаж и никакъв друг”, отбелязват чуждите критици, а “за нас те са своеобразна емблема на красотата и топлината на нашия стар град, бит и природа”, пише Бистра Рангелова….”

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.