Петър Славов-Кера (17.09.1908 – 1988)

Петър Славов-Кера (17.09.1908 – 1988)- Роден в с. Трънково, Старозагорско, учи в Стара Загора.Завършва ХА – специалност “графика и декорация”, както и учителски институт. Работи като учител в редица градове.През 1947- 1952 е секретар на СБХ.Картини на художника се съхраняват в НХГ, СГХГ, ОХГ-Стара Загора, Пловдив, Русе и др.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.