ПОКЛОН КЪМ ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

ПОКЛОН КЪМ ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
– На 12 септември е роден бележитият български художник – ДЕНЬО ЧОКАНОВ- (12.09.1901 – 1.03.1982)
– АТАНАС ЖЕКОВ-(24.08.1926 / 12.09.2006)-Карнобат / София.