Помени ме с добро и отмини нататък

Блага Димитрова, „Чешма“

Ако някога някой умник ти подметне:

“Не си струва да се трепеш за тоя народ!” –

ти нищо не му отговаряй.

Иди, потърси крайпътна старинна чешма,

все още ги има тук-там.

Отпий на глътки небето от шепа преляна,

плисни на очите си – да прогледнат

и надпис, в камъка издълбан, прочети:

”Пътниче, помени ме с добро

и отмини нататък…”

Блага Димитрова

АRTday.bg