Празникът на поезията в Сопот

Празникът на поезията – 2019 се проведе в Сопот по инициатива на Съюза на българските писатели, Община Сопот, Дом.музей „Иван Вазов”, Литературен клуб „Иван Вазов” и Дружеството на писателите – гр. Карлово. Тържеството беше открито със слово на председателя на СБП Боян Ангелов, който подчерта, че културно оживление у нас основателно се рефлектира преди всичко в литературата и че най-естественият център за един такъв международен празник като 1 октомври у нас е домът, където е затуптяло сърцето на патриарха Иван Вазов. Кметът на Сопот Деян Дойнов говори за културната програма на общината през изтеклия мандат и работата по възстановяването и обновяването на литературните традиции в региона, както и залегналите в перспективните планове културни инициативи. Водещият тържеството Васко Попов – секретар на писателското дружество – Карлово, даде думата на Галина Шльомска – председател на ЛК „Иван Вазов”, която представи присъстващите творци от общината. Те прочетоха свои творби в поетическия рецитал, в който прозвучаха и авторските изпълнения на поетите Боян Ангелов, Димитър Христов, Петър Андасаров и Иван Есенски. В тържеството взеха участие и председателят на Дружеството на писателите – Карлово Михаил Гунчев, както и членовете на ръководството Красимир Власев и Иван Нечев.

 

 

 

 

 

 

 

 

One Comment on “Празникът на поезията в Сопот”

Comments are closed.