Проф.Митев: Обществен смут ще предизвикат новите документи за издирването и следствието срещу Левски

Разчетени нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир ще бъдат представени днес в Министерството на културата.

Свидетелствата са събрани в книга, която ще бъде показана от директора на Националния музей “Васил Левски” в Карлово Дора Чаушева.

Книгата е резултат от издирвателската работа на музея в Карлово. Изданието включва преводите на част от откритите през октомври 2018 г. в Османския архив в Истанбул неизвестни досега архивни материали, свързани със залавянето на участниците в Арабаконашкия обир и комитетските дейци, а след това и на самия Васил Левски, както и съдебно-следствените действия срещу тях.

Обществен смут ще предизвикат новите документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир. Това каза проф. д-р Пламен Митев, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, по време на представянето на разчетените „Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир”, предаде Агенция „Фокус“.

“Искам да изкажа благодарност към колегите от Национален музей „Васил Левски“ – Карлово. Въпросът да намериш документи за най-драматичния период от живота, е въпрос на шанс и находчивост. Усилията на НПО и държавните институции са без успех”, каза проф. Митев.

Историкът поясни, че новите документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир са 16 на брой.

“Излиза нова информация, която ще подложи на корекция това, което знаем до момента”, каза той.

„Новите документи могат да предизвикат смут, защото преди самия обир турските власти знаят поименно участниците. В края на септември, преди обира, властите знаят поименно всичко. Софийската комисия предлага смъртни присъди на 4-5 човека, ние знаехме, че са две – на Димитър Общи и Васил Левски. Според мен става дума за председателите на комитетите в Тетевен и Етрополе“, допълни още проф. Митев.

Турската власт разполага с двете писма на Каравелов до Левски. Това каза Дора Чаушева, директор на Национален музей „Васил Левски” – Карлово.

Интересни документи са предложенията за награждаване с ордени на участници в разследването.

Музеят продължава да работи, документите представляват пълна архивна единица със снимка на Левски. Разписките за събирани суми от частния революционен комитет от Тетевен и празни бланки, които не са използвани“, добави още тя.

„Документите, които получихме от архива, са изключително интересни. Те ще бъдат допълнително включени в едно издание на целия сборник Документи за съдебния процес срещу Васил Левски. Те ще намерят своето попълване там, където по хронология се правят“, посочи Чаушева.

 

 

 

от Фактограф