Световноизвестни творци влизат в класните стаи

Пътна карта за европейски проекти в културата начертаха ресорният министър Боил Банов и българският еврокомисар Мария Габриел. Двамата обсъдиха участието на България в големите програми „Творческа Европа” и „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). Банов и европейският комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел разговаряха за приоритетите в най-обширния ресор на Европейската комисия за следващия петгодишен период.

Проект, по който Европейската комисия и българското Министерство на културата ще работят заедно, е “Творците срещат училищата”. Идеята на инициативата е световноизвестни имена в областта на изкуствата и културата да влязат в класните стаи на европейските училища и те да се превърнат в творческа учебна среда. Целта е реалното преминаване от STEM към STEAM в сферата на образованието и затова е важна добавката “А”, (за Arts-изкуства), подчерта еврокомисар Габриел.

Как страната ни и богатото ѝ наследство да бъдат представени не само в седалището на европейските институции – Брюксел, но и в другите европейски градове, обсъдиха още Банов и Габриел.

Двамата разгледаха възможностите, които дава най-голямата предлагана досега програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) и връзката ѝ с националните или регионални програми, както и рамковата програма “Творческа Европа” за подкрепа на проекти в културния и аудио-визуалния сектор в областите: кино, телевизия, музика, литература, изпълнителски изкуства и традиции.

Министър Банов и еврокомисар Габриел обсъдиха и конкретни стъпки по отношение на засилването на сътрудничеството с най-голямото обществено движение за опазване на Европейското културно и природно наследство в ЕС – “Европа Ностра”, в която членуват близо 250 организации, институции и индивидуални участници, както и продължаването на успешното партньорство с Центъра за изящни изкуства “Бозар” в Брюксел.

Министър Боил Банов подчерта, че зад голямото признание за страната ни стои и голямото предизвикателство да бъдат обединени културата и образованието с иновациите и научните изследвания и те да заработят като общ екип с общи цели. За страната ни една от най-важните задачи е дигитализацията на културното наследство и на фондовете на културните институти, която би спомогнала за опазването му и за борбата с трафика в европейски мащаб, подчерта министър Боил Банов.

Комисар Мария Габриел от своя страна отбеляза, че нейната цел като ръководител на ресора ще бъде именно работа в посока на влизането на културата в университетите, в креативната индустрия и иновациите, като популяризирането и социализирането на културното наследство е един от водещите приоритети.

standartnews.com

One Comment on “Световноизвестни творци влизат в класните стаи”

Comments are closed.