Сменят функциите на музеите

Международният съвет на музеите (ICOM) представи алтернативно определение на понятието.  Според експертите  запазването и показването на наследството вече не е достатъчно институцията да бъде музей. Ако новото определение, което ICOM ще обсъди през септември на Общото събрание в Киото, бъде прието, тогава музеят ще трябва не само да съхранява миналото, но и да приобщава различни форми на нови практики, да работи с различни общности и да мисли за бъдещето.  Напълно новото определение за музей е следното: „Музеите са демократизиращи, приобщаващи и полифонични пространства, създадени за критично осмисляне и обсъждане на миналото и бъдещето. В отговор на текущите конфликти и предизвикателства на времето, музеите съхраняват референтни артефакти и предмети на изкуството за обществото, съхраняват и предават историческата памет на следващите поколения и гарантират равни права и равен достъп до културно наследство. Музеите не съществуват с цел печалба. Дейностите им са базирани на принципите на участие и прозрачност и се изграждат около активното сътрудничество с различни общности. Работейки в името на човешкото достойнство, социалната справедливост, глобалното равенство и просперитет в световен мащаб, музеите натрупват, съхраняват, изучават, интерпретират и представят различни идеи за света. ” Старата дефиниция за музей, приета през 2007-а, е много по-кратка. В нея се посочва, че музеите са постоянни нестопански институции, които „служат на каузата на обществото“ и се занимават с „придобиване, съхранение, проучване, популяризиране и излагане на материално и нематериално наследство на човечеството и околностите му с цел образование, обучение и развлечения“.

Комитетите на ICOM от няколко държави допринесоха за разработването на новото определение, като особено активен е бил този в Русия. Спецовете в него не са били доволни от формулировките „служене на каузата на обществото“, „целите на образованието и развлеченията“ и „постоянна нестопанска институция“. Те са предложили „практики за участие“ – тоест музеят да създава продукти с общности, а не просто да показва нещо на обществеността, както и граждански диалог.

standartnews.com