Старо Карлово – една романтична приказка в полите на хайдушкия Балкан- в творбите на художниците :

Старо Карлово – една романтична приказка в полите на хайдушкия Балкан- в творбите на художниците :

Борислав Ждребев, роден 1.04.1954 гр ; Никола Танев (1890-1962) ;Петко Абаджиев – (28.02.1913- 2003)

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.