Телеработата ще остане: как да се управляват служителите?

Когато и да отмине пандемията COVID-19, около 41% от служителите ще продължат да работят от дома си често, според Gartner. Затова е добре мениджърите да знаят как да управляват тази „дистанционна” работна сила. Макар че изглежда просто, има някои особености, които не бива да се забравят.

Пандемията „коронавирус” принуди много хора да останат без работа, но има и такива, които намериха начин да вършат работата си от дома си. Първоначално това изглеждаше доста несгодно за някои. С течение на времето обаче хората свикнаха.

В наскоро проведена анкета на Gartner около половината от организациите са заявили, че поне 81% от хората им работят от дома по време на COVID-19. Според същата анкета, много от служителите най-вероятно ще продължат да работят дистанционно доста често, след като пандемията отмине.

Почти всеки, който има потенциал да работи отдалечено, го прави, казва Брайън Кроп, ръководител на научните изследвания на Gartner HR. „Преди COVID-19 около 70% от хората са влизали в офис ежедневно. Въз основа на това, което виждаме сега, след пандемията около 30% до 41% от служителите ще работят дистанционно – поне през част от времето”.

Предимства и предизвикателства

Отдалечената работа носи няколко предимства за компаниите в настоящата епоха. Тя намалява необходимостта от пътуване на служители, което пести и време, а и финансови ресурси. Намалява също потребността от физическите помещения за офис, съответно разходите за поддържането им.

Но има и предизвикателства. Мотивирането на работната сила без обичайните социални практики може да представлява трудност. Поддържането на усещането за екип е нова мисия. Не на последно място – с удобството на мобилните устройства и дистанционната работа в предприятието идват и всички видове рискове за сигурността.

Така или иначе, дистанционната работа вероятно ще се превърне в постоянна тенденция, като много мениджъри сега се научават да практикуват това за първи път.

Как могат мениджърите да управляват дистанционно работещите служители, да ги мотивират, да поддържат задоволството им и продуктивността? Ето четири начина за управление на новата отдалечена работна сила, според Gartner:

1. Насърчаване на независимостта

Мениджърите вече не могат да „надничат през рамото” на служителите в новата ера на отдалечена работа. И това е хубаво: две пети от дистанционно работещите искат повече самостоятелност в работата, според Gartner.

Това означава, че мениджърите трябва да предоставят на служителите повече свобода на действие. За целта е важно ръководителите да насърчават служителите да достигат основни ключови цели и „крайъгълни камъни” в процеса на работа. Важно е да се запази фокусът на вниманието върху продукта – а не върху процеса.

2. Насърчаване на връзката

Служителите вече не се срещат лице в лице, но все пак им е необходима социална връзка. В по-рано проведено проучване на Gartner (от 4Q19 г.), 41% от служителите, работещи дистанционно, съобщават, че им липсва връзката с колегите. Повече от една четвърт (26%) казват, че се чувстват „изолирани”, вършейки работа от къщи. Затова е жизненоважно за мениджърите да насърчават чувството за общност сред работниците си, казват от Gartner.

3. Взор напред

Горепосочената липса на физически контакт има и друг ефект: мениджърите могат да се чувстват по-откъснати от работниците. Неволно става така, че обратната връзка, която дават на дистанционно работещите, се фокусира предимно върху грешките, пропуските, недостатъците. Подобно отношение обаче действа много демотивиращо.

„Ръководителите на отдалечени служители са по-малко склонни да им дадат положителна, насърчаваща обратна връзка. По-вероятно е да им дадат отрицателна обратна връзка”, казва Кроп.

Много съществена роля има запазването на положителното отношение. Не бива да се забравят реплики като „браво, добре свършена работа”, „чудесно изпълнена задача”. Промяната е важна и е от съществено значение мениджърите да се уверят, че поддържат позитивен и оптимистичен стил на управление.

4. Екипна работа

Звучи като оксиморон, но според изследванията е така: за отдалечените работници е много по-вероятно да се окажат част от екип! По-точно това е 3,5 пъти по-вероятно, според данните на Gartner.

В тази нова обстановка „мениджърите трябва да се уверят, че служителите имат правилните технологични инвестиции, насърчаване, коучинг, поддръжка и всичко необходимо, за да постигнат по-ефективно сътрудничество”, казва Кроп. Най-важното, според специалистите, е съсредоточаването върху преживяването на служителите.

 

 

 

автор: TechNews.bg