Тодор Комилев: Вярвам, че България е Силициевата долина на Балканите!

Днес ви срещаме с Тодор Комилев, представител по индустриална собственост в областта на патентите и полезните модели и съдружник в Би Ви & Ко. Професионалното си развитие в областта на интелектуалната собственост започва още по време на следването си в началото на 2012 г. като патентен експерт в отдел „Изобретения и промишлени дизайни“ (тогава отдел „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни“) на Българското патентно ведомство. 

Като патентен експерт участва в редица международни обучения за повишаване на патентната си квалификация и представя позицията на Българското патентно ведомство на международни срещи по въпроси, отнасящи се до развитието на закрилата на интелектуалната собственост. През 2017 става един от съдружниците и основатели на кантората “Би Ви & Ко”, която развива своята дейност в областта на защитата на индустриалната собственост и оказва съдействие в решаването на казуси, свързани с авторското право и сродните му права. 

Ти си един от примерите за това как човек напуска родната администрация и създава собствен бизнес. Разкажи ни за този процес.

Не считам, че съм някакво изключение. По-скоро това е въпрос на личен избор, свързан с представата за реализация, с желанието да се занимаваш с това, което ти харесва, или както е модерно да се казва – да превърнеш хобито си в професия. Разбира се, тук не можем да говорим за хоби в остарелия смисъл на думата или така, както са го разбирали нашите родители.

Още повече, че предизвикателствата винаги са ме привличали, а какво по-голямо предизвикателство в днешния динамичен живот от връзката с иновациите, с интелектуалния продукт на творческия човешки ум и с вечното търсене на новото и непознатото.

Но естествено, не можеш просто така и без никаква подготовка да създадеш собствен бизнес особено в област, която, за съжаление, в България все още не е на нивото, на което трябва да бъде развита. А това искрено се надявам и с моя принос като професионалист да се промени в бъдеще.

Понякога е много по-лесно да разбереш проблема, когато си свободен от рамките на администрацията и когато си готов да поемеш отговорността за предложените решения на клиентите си. И в този смисъл нямам основание да се притеснявам, че съм направил неправилен избор.

Какъв опит може да даде работата в институциите на един млад човек и струва ли си това да бъде обмисляно като опция за кариера?

Още през годините ми на следване имах подготвен план за начина, по който исках да се развие моята професионална кариера. Осъзнах, че държавните институции са отражение на състоянието на държавата ни, поради което моята първа цел беше започването на държавна работа. Държавните институции предлагат много и различни работни позиции и опитът, който може да се получи от тях, до голяма степен зависи от вида на учреждението, както и от заеманата позиция.

Аз имах голям късмет да започна да работя в тясно специализирана институция, какъвто е отдел „Изобретения и промишлени дизайни“ на Патентното ведомство на Република България. Същността на задълженията ми, както и сплотеният колектив допринесоха до голяма степен за това да заобичам това, което правя, и да осъзная, че опитът от тази позиция е уникален и незаменим.

Не е за подценяване и натовареността в Българското патентно ведомство, на която са подложени експертите от този отдел. Това определено ми помогна да добавя към своето резюме отлични организационни и комуникационни умения, а също така и да придобия необходимия опит, за да стартирам самостоятелна дейност в областта на защитата на интелектуална собственост.

Трудно ли е за един прохождащ бизнес в България и кои са факторите, които те правят успешен?

Трудно е, да. Но аз мисля, че е трудно дори и за бизнес с традиции, и то не само в България, но и навсякъде. За да бъда максимално откровен, ще кажа, че все още не зная дали съм успешен, или не. Успехът не идва случайно и като при всеки бизнес има закономерност на редуване на добри и лоши моменти, на успехи и неуспехи, на черно и бяло. Оценката за успех винаги има две страни – лична и бизнес. Без съмнение едни от важните фактори са предварителната квалификация, непрекъснатото надграждане на знания и умения, както и „гладът“ за познание и развитие на професионализъм.

Когато си в състояние да ги предложиш, то тогава можеш да постигнеш най-доброто за своите клиенти и те да останат доволни, което за мен, както предполагам и за всеки, е най-важният фактор за успешен бизнес.

От твоя опит – кои са нещата, които провалят новаторите? Много хора имат брилянтна идея, но не успяват да я развият.

В днешно време понятия като „изобретател“, „новатор“, „иновация“ и др. започват да придобиват многозначен смисъл. Поради естеството на работата ми, в моето ежедневие се срещам с много хора и фирми, които имат добри идеи за изобретения и иновации.

Истината е, че за комерсиалната им реализация най-важният фактор в голяма част от случаите са предишният опит или добрият екип. Обикновено самата идея сама по себе си не е достатъчна за това да се реализира на пазара и да донесе печалби.

На първо място за постигането на това по мое мнение е изграждането на цялостен план за начина, по който трябва да се стигне до материализиране на печалби от идеята. В много от случаите закрилата на интелектуална собственост, включена в бизнес плана, може да предпази бизнеса в най-ранен стадий, както и да бъде идеалният инструмент за получаване на приходи.

Този подход често се игнорира или се пропуска от стартиращите бизнеси, тъй като в нашата родина не е много популярен. Защитата на индустриална собственост или авторско право никога не трябва да бъде самоцел за постигане на печалби, тъй като в голям процент от случаите бизнесът ще бъде разочарован, но те могат да бъдат важен фирмен актив, с който да се акселирира достигането на желаните резултати.

Изграждането на здрав и стабилен колектив, както и задаването на ясни и достижими цели са в основата на повечето успешни компании, с които съм се срещал.

От твоята гледна точка – какво можем да направим, за да развием средата за иновации в България?

Среда за внедряване на иновации в България е налична и това го доказва бизнесът, който показва, че търсенето на такива нараства с всяка изминала година. Срещам се с все повече клиенти, които имат нуждата от това да развият своите компании чрез нововъведения.

Забелязвам обаче, че културата на много от компаниите в моята област на работа е много ниска. Често хората или фирмите не познават спецификата на закрилата на интелектуалната собственост. За да се подобри средата на иновациите в България, безспорно е необходимо това да бъде променено. Не можем да очакваме, че промяната ще дойде единствено с помощта на държавата.

Необходимо е бизнесът сам да осъзнае нуждата от подобрението на своите познания. Наблюдавам в последно време засилване на търсенето на нови познания в областта на защитата на изобретения, търговски марки и промишлени дизайни, поради което се засилват и информационните събития в тази тематика. Аз самият участвам като лектор и ментор в няколко такива програми. По този повод обичам да споделям с фирмите: „Потърсете и ще намерите, помолете и ще получите, почукайте и ще ви се отвори“. Важното е желанието за развитие да се породи първо у хората, а от там ще дойде и начинът, по който това ще се осъществи.

Според теб възможно ли е България да се превърне в Силициевата долина на Европа и защо?

Аз искрено вярвам, че България се е превърнала в Силициевата долина на Балканите и е въпрос на време това да стане факт за цяла Европа, ако държавата продължи да поддържа развитието на този тип бизнес на нашата територия. Наскоро имах интересен случаен разговор с непознат чужденец от Германия, с когото се оказахме чакащи заедно на опашка.

Той сподели с мен, че е дошъл в България преди 6 години и работи като IT специалист в наша IT компания. Дошъл е тук, тъй като е знаел, че държавата ни е „Силициевата долина“ на Европа, и е търсил развитие в тази област. Това беше показателно за мен, че дори и да не сме Силициевата долина в момента, то вървим в правилната посока, за да се превърнем в такава, щом можем да привличаме чужденци и да ги задържаме с работа в този конкурентен сектор.

uspelite.bg

One Comment on “Тодор Комилев: Вярвам, че България е Силициевата долина на Балканите!”

Comments are closed.