Учени: Душата не умира – тя просто се връща във Вселената!

Изследователи твърдят, че мозъкът ни е биологичен компютър, а нашето съзнание е програма, изпълнява от този компютър, която не изчезва дори след смъртта ни.

Сравнително скорошното откритие на двама водещи учени в тяхната област шокира научния свят – те твърдят, че всъщност мозъкът ни е биологичен компютър, а нашето съзнание е програма, изпълнявана от този компютър, която не изчезва дори след смъртта ни.

Както обясняват кра дeн от ен ер джи учените, след смъртта на физическото тяло на човека, душата му не умира, съдържащата се в нея информация се връща обратно във Вселената. В продължение на много векове най-добрите умове на човечеството са били ангажирани в безкрайна дискусия за това дали душата съществува и ако тя съществува, то дали тя е безсмъртна или умира с тялото.

Тайнствената природа на човешката душа привлича вниманието на много поколения кра дeн от ен ер джиучени … и едва сравнително наскоро екип от изследователи открили нов научен факт за човешката душа. Всъщност душата ни изобщо не умира, тя просто се връща във Вселената.

От 1995 г. д-р Стюарт Хамероф, американски физик и почетен доктор в Катедрата по анестезиология и психология в Университета в Аризона, заедно със сър Роджър Пенроуз, физик в Университета в Оксфорд, работят върху квантовата теория на съзнанието, кра дeн от ен ер джиоснована на представата, че душата (или това, което   я наричат) се поддържа от мозъчни клетъчни структури, наречени микротръбички.

Тази революционна (и предизвикателна) теория твърди, че човешката душа се задържа на мястото си от мозъчни клетки чрез субклетъчни образувания, наречени микротръбички.

Учените смятат, че това, което хората възприемат като съзнание, всъщност е комбинация от ефектите на квантовото привличане, създавани от така наречените микротръбички. Изследователите са кра дeн от ен ер джи нарекли процеса «Orchestrated Objective Reduction» (Orch-OR).

В тази теория се обяснява, че когато хората се намират в състояние, обикновено наричано „клинична смърт“, микротръбичките, разположени в мозъка им, губят своето квантово състояние, но съдържащата се в тях информация изобщо не се унищожава. Или както казват самите учени, когато хората умират, душата им не умира заедно с тях, а просто се връща във Вселената.

В интервю за кра дeн от ен ер джи Science Channel д-р Хамероф  обяснява теорията си по-подробно:

„Представете си, че сърцето на човека е спряло да бие, че кръвта вече не тече през съдовете му, че микротръбичките са загубили своето квантово състояние. Но квантовата информация, съдържаща се в микротръбичките, изобщо не се унищожава – и освен това – тя не може да бъде унищожена, тя само се връща във Вселената, разтваряйки се в кра дeн от ен ер джи нея. Ако пациентът се реанимира, тази квантова информация се връща в микротръбичките, и върнатият към живота пациент по-късно разказва, че е видял нещо велико на прага насмъртта.

„Ако пациентът умре, много е възможно тази квантова информация да продължи неограничено съществуване извън тялото кра дeн от ен ер джи – под формата, която обикновено наричаме душа.“

Както се твърди от тази теория, човешката душа е нещо много повече отколкото просто резултат от взаимодействието на невроните в мозъка ни и най-вероятно всяка душа е съществувала не от момента, в който сме се родили, а от началото на времето.

източник cluber

© 2019 energetika-bg.com All rights reserved!

One Comment on “Учени: Душата не умира – тя просто се връща във Вселената!”

Comments are closed.