Художествена галерия – Добрич

На 12 септември 2019 г. в Художествена галерия – Добрич бе открита изложба в памет на Стоян Цанев. Експозицията включва 65 графични творби на автора от 1973 г. до 1994 г. от фондовете на Галерията за графично изкуство – Варна, както и галериите в Добрич, Варна и Силистра, показващи развитието на неговия специфичен стил през годините. Сред гостите на събитието бяха представители на община Варна, проф. Ружа Маринска – изкуствовед, художествен критик и историк, и Стоимен Стоилов – български график и живописец, приятел на художника.