Шестима автори рисуват “Импресии от София”

“Импресии от София” е изложба, организирана от Регионалната колегия София-град към Камарата на архитектите в България, която може да се разгледа в зала 1 в Централния дом на архитекта на ул. “Кракра” 11 до 5 ноември.

Подбрани са живописни и графични пейзажи от столицата на шестима автори – Дарина Янева, Петя Денева, Силви Басева, Иван Кънев, Вихрони Попнеделев и арх. Тодор Булев.

Идеята за пресъздаване на изгледи от София е много стара – още с появата на градския пейзаж в българската живопис в началото на ХХ век се проявява интересът на художниците към столичния пейзаж.

Като най-голям град в нашата страна, София представлява интерес за хората на изкуството с мащабните си постройки, с булевардите си, с емблематичните си места, а също и с по-интимните градски кътове, където се усеща спецификата на града и неговата атмосфера.

През повече от стоте години от появата си до днес, столичният градски пейзаж не се загубва, а преминава през много въплъщения в развитието си.

След периоди на спадове и върхове той оцелява като жанр и убедително се заявява и в съвременното българско изкуство. Доказателство за това присъствие е интересът на доста съвременни художници към софийските сюжети.

 

 

КРОСС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Comment on “Шестима автори рисуват “Импресии от София””

Comments are closed.