ВИСОКИТЕ ПЛАНИНИ, ВИСОКИЯТ ДУХ И ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА В СПОРТА

Не без носталгия понякога си спомняме за високите резултати на българския спорт в миналото. Когато спортът беше и въпрос на чест, а не само на пари. Зад високото спортно майсторство стои незабележимият труд на редица учени, специалисти по спортна физиология. Те остават в сянката на спортната слава, но техният принос е неоспорим и едва години по-късно може не само да бъде оценен, но и разкрит заради спортната тайна. Един от тях е проф. д-р Кръстьо Кръстев, открил и изследвал ефективността на подготовката на спортистите при високопланински условия. Целият си живот той отдава  на спортната наука и практика, като дълги години е и директор на Националния център за научни изследвания в областта на спорта, заместник-ректор на ВИФ „Георги Димитров“. Сред големите му научни постижения е също разработването на субмаксимални проби за оценка на спортната работоспособност. Много от разработените методики и изследвания на проф. Кръстев продължават да са спортна тайна.

Редица непубликувани изследвания, които вече са залегнали трайно в практиката, обаче ще бъдат представени на 6 ноември 2019 г. от 13.00 ч. в Националната спортна академия. Те  са събрани в книгата „Хипоксия и функционален контрол в спорта“ със съставители  проф. Даниела Дашева и проф. Петър Бонов. Книгата се появява и благодарение на сина и дъщерята на Кръстьо Кръстев, които са възпитаници на  Националната спортна академия. Марин Кръстев е треньор във Франция и ще пристигне оттам, а Людмила Кръстева – Капитанова, която неотдавна представи своя фотографска изложба,  се връща от експедиция в чужбина с фотографи от „Нейшънъл джиографик“.

През 1952 г. проф. Кръстьо Кръстев обосновава значението на височинната подготовка на спортистите. Той не само създава теоретичните основи, но и разработва практически тестове и методики за подобряване на подготовката и спортните резултати. През 1963  г. на височина 2300 метра (Рибните езера) в Рила се провеждат целенасочени изследвания, които значително изпреварват световните постижения в тази област. Проф. Кръстев доказва, че ефектът на тренировките се повишава при провеждането им в условията на средни планински височини. Изключителната стойност на неговата теория е доказана по-късно след построяването в Рила планина под Белмекен на една от най-модерните за времето си в света спортно-тренировъчни бази. Подготовката в тази база се оказа решаваща за успеха ни на световните олимпийски игри  в Мексико(1968 г.), Мюнхен (1972),  Монреал(1976), Москва (1980), Сеул (1988). Той създава и оригинална проба за оценка на височинната поносимост на организма. Разработките  на Кръстьо Кръстев стават основа за подготовката на българските алпинисти, колоездачи, гребци, борци, щангисти, парашутисти…Проф. Кръстьо Кръстев е съратник и последовател на пионера в областта на спортната физиология в България проф. Драгомир Матеев. Българският опит във височинната подготвка но спортисти се изучава и прилага в редица други страни.

Някои от изследванията, публикувани в книгата „Хипоксия и функционален контрол в спорта“ – изд. „Болид инс“, се появяват за първи път заради спортната тайна. Други изследвания от този период все още са обект на спортното разузнаване, особено комплексната методика за фнкционална оценка на спортисти. Тя се използва до днес почти без изменения. В книгата са включени интересни архиви, запазени от семейството – статии, доклади на кноференции и конгреси, конкретни  резултати от изследвания, разработки на методики и системи по отделни спортове и при единичнато подготовка на елитни спортисти.

Първата част на книгата разглежда проблемите, свързани с обмена и недостига на кислород, аклиматизацията, газообмена в организма при  високопланински условия. Втората част на книгата е посветена на кардиореспираторните показатели, проби и тестове, представени са редица функционални изследвания, свързани с адаптацията, умората, възстановяването на спортистите. Включени са изледвания от хималайската експедиция „Еверест‘84“, в която професорът участва без специална подготовка наравно със спортистите.  Интерес представляват изследванията на кардиореспираторните  реакции на парашутистите. В третата част на книгата ще видите философията на интердисциплинарния подход, част от научното кредо на проф. Кръстев, озаглавена „Система за подготовка на българските алипинисти за изкачване на многохилядници“. Книгата е интересна за всички, които се интересуват от поведението и физиологиата на човека в екстремални условия.

Научните изследвания на Кръстьо Кръстев намират приложение при подготовката във всички видове спорт, във всички области на спортната физиологи и практическата подготовка на спортисти.

На представянето на книгата ще присъстват негови колеги, спортисти, професионалисти и любители, посветили се на спорта. Книгата е илюстрирана с с снимки, таблици и е уникална със съдържанието си.Тя показва, че високите спортни резултатит на българските спортисти, освен на високия дух, се дължат и на сериозна задълбочена многогодишна системна научна работа с прилагане на водещи изследвания.