21 май 2021: 10 ч.: XVІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

71 години Държавен библиотекарски институт – УниБИТ

16 години Студентско научно общество при УниБИТ

ВИРТУАЛЕН ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ XVІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ИНФОРМАЦИЯ – ИНТЕРАКЦИИ – ПРОСВЕТЛЕНИЕ” – „INFORMATION – INTERACTIONS – ILLUMINATION” (девиз: „Човекът е мярка за всички неща” – „Homo mensura omnium rerum”)

21 май 2021 г., 10:00 ч. – ДИСТАНЦИОННО

Линк за присъединяване: https://meet.google.com/qjr-tbzk-fdc

Под Председателството на проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ и проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на УниБИТ

Посвещава се на: 24 май – Национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост

Ежегоден научен форум на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ с периодично издание с редовен информационен интервал „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ”, провеждан по научноизследователски проект ППНП-2021-01/08.03.2021 с Договор НИП-2021-01 от 12.04.2021 г. по НАРЕДБАТА на МОН (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) на тема: „Аксиология на интерактивен модел на трансформатизма „информационно пространство – информационна среда” (Архитектоника на фондовете на студентските научни изследвания на

Университета по библиотекознание и информационни технологии)”с ръководител: проф. д.п.н. Александра Куманова – Катедра „Библиотекознание и библиография”,

Факултет по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ

3353 публикации на студенти от България, Великобритания, Русия, Унгария за 2005-2021 г., направени по линията на СНО при УниБИТ; 335 доклада, поднесени на настоящия форум с участията на 174 студенти и докторанти (3-ма от които са от чужбина – Великобритания, Русия), чиито научни съобщения са утвърдени за публикация; 25 учени – рецензенти и консултанти на изданията на СНО при УниБИТ, представяни на конференцията, и автори на обръщения към този форум (извън Академичния състав на УниБИТ), които са от България, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Италия, Иран, Русия, САЩ, Франция; 16 тома „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ”; 30 тома серия „Факлоносци”

21 май 2021 г., 10:00 ч ДИСТАНЦИОННО транслация на 21.05.2021 г., 10:00 ч.: https://meet.google.com/qjr-tbzk-fdc

Под знака на 1340 години от първото споменаване на държавата България – на Шестия Вселенски събор в Цариград (681); 1195 години от рождението на Св. равноапостол Константин-Кирил Философ (826-869) – създателят на глаголицата и първостроителят на българския книжовен език и славянската литература; 1155 години от рождението на цар Симеон І Велики (866 – ?) – българският цар и книжовник, управлявал Първата българска държава (893-927), когато се стига до най-голямото териториално разширение на България в цялата й история и страната ни се превръща тогава в най-силната държава на Източна Европа, чийто културен разцвет по-късно е наречен „Златен век на българската култура”; 1135 години от началото на разпространението на славянската писменост в България (885), когато у нас пристигат учениците на Св. Св. Кирил и Методий – Св. архиепископ Климент Охридски, Св. епископ Наум, Св. епископ Горазд, Св. Ангеларий и Св. Сава, наречени Св. Седмочисленици; 200 години от рождението на Георги С. Раковски (1821-1867) – национален революционер, пряк участник, стратег и ръководител на революционните борби през епохата на Българското национално възраждане, воевода, идеолог, военачалник, демократ, издател, писател, публицист, етнограф, географ, историк, историограф, етимолог; 120 години от рождението на последния български енциклопедист проф. Тодор Боров – библиограф, литературовед и културолог;

80 години от създаването на Българския библиографски институт „Елин Пелин” (1941-1963)

Заседателна зала на УниБИТ Тържествено откриване, излъчвано в реално време на сайта на УниБИТ <www.unibit.bg> <https://meet.google.com/qjr-tbzk-fdc>

В залата присъстват 10 човека: – от УниБИТ: 1) проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ 2) проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на ОС на УниБИТ 3) проф. д.п.н. Александра Куманова – Ръководител на СНО при УниБИТ 4) гл. ас. Надежда Томова – Научен секретар на СНО при УниБИТ 5) Любов Йовинска (студент – ІV курс, зад. – спец. ББ; Председател на Организационния комитет на форума) 6) Марияна Матова (Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий – ALUMNI на УниБИТ; Председател на ALUMNI на СНО при УниБИТ и Председател на Програмния комитет на форума) 7) Ангел Георгиев (студент – ІV курс, ред. – спец. ИРТ; Модератор на форума) – почетни гости на форума: 8) о. Стефан Пашов (Българска православна църква) 9) Румяна-Мария Лиркова (Софийска филхармония) 10) проф. д-р Иво Панов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 10:00 ч. – откриване ;

11:00 ч. – закриване