Пътеките на Цветан Колев

Художник на Балкана или по-скоро на пред Балкана с неговите гъвкави
силуети на редуващите се един зад друг извивки на хълмовете.
Художник на неразмагьосания свят, който децата са попивали, слушайки
приказките на своите баби, седнали уютно в скутовете им.
Художник на притчите, които съществуват само сред тези, които са
запазили детския спомен за света, в който е съществувало доброто и злото,
ангелите, които те пазят и добрият Бог, който е бдял над тебе и не ти е
позволявал да се чувстваш самотен.
В този негов свят земята още се оре с рало, по хълмовете или в пазвите им
сред селата се очертава църковното кубе с кръста, скорците са добре дошли на
домашната трапеза, човекът още се интересува от познанието, затова и плодът на
греха – ябълката е на трапезата и от неговите „прозорчетата“, при открехването
им те гледа благосклонно всевиждащото око на Добрия Бог.
Цветан ни приканва да влезем в този свят, който все още не е загубен и е
около нас, стига да имаш очи да го видиш. Затова навсякъде криволичи като
лабиринт Пътят – този, който те примамва да тръгнеш по необятните пътеки на
природата, да станеш част от нея – тази, която е далеч от анемичните ни
представи за света и живота, родени от ежедневния контакт с градската
цивилизация. Един свят, изпълнен с радост и надежда, от който така всички се
нуждаем днес.
Пътеките на Цветан Колев са тези, по които ходи и твори само този, който
не е забравил, че ние сме една малка прашинка от природата, затова той ги
открива и в тъмата на звездното небе и в сиянието на зазоряването. Това е една
наративна и сетивна живопис, която ни напомня за дребните неща в живота,
които го правят красив и тайнствен.
Заповядайте на изложбата в галерия “Контраст” от 23 октомври до 12 ноември
2017 г. Откриването е на 23 октомври от 18:30 ч.