SOS Детски селища България и Сосиете Женерал Експресбанк стартират партньорство за подкрепа на деца в риск

Над 3 410 деца в България се нуждаят от подкрепа, за да водят нормален живот според статистически данни на Държавната агенция за закрила на детето*. В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца, които са в риск да загубят закрилата на своите родители.

В навечерието на Коледа Сдружението стартира партньорство със Сосиете Женерал Експресбанк, в рамките на което всички картодържатели, ползващи банкомат на Сосиете Женерал Експресбанк, ще имат възможността по време на тегленето да дарят за SOS каузата. С новата функционалност, разработена с безвъзмездното съдействие на БОРИКА, банката улеснява всички притежатели на дебитни и кредитни карти, да извършват дарение по бърз и достъпен начин на стойност 1 лев.

Събраните средства ще постъпват по сметка на SOS Детски селища България и ще бъдат изразходвани за предоставянето на качествена ежедневна грижа за над 500 деца и младежи от програмите на организацията. Това са:

1. Децата в SOS приемните семейства в София, Перник и SOS Детско селище
Трявна
2. Младежите от SOS младежките домове в София и Велико Търново
3. Децата и младежите от SOS малките семейни домове във Велико Търново и
Габрово
4. Младежите, подкрепяни чрез Програмата „Начало на самостоятелен живот“
5. Децата, които са в риск да бъдат разделени от своите родители и които
подкрепяме чрез SOS центровете ни за обществена подкрепа в София, Перник,
Велико Търново и Габрово.

„Радваме се, че имаме нов партньор в лицето на Сосиете Женерал Експресбанк и предварително благодарим на всички хора, които ще дарят в подкрепа на SOS каузата, защото така даваме шанс за равен старт и щастливо детство на децата и младежите в риск“, споделя Пламен Стоянов, Национален изпълнителен
директор на SOS Детски селища България.

Проектът със SOS Детски селища България е част от политиката на Сосиете Женерал Експресбанк да подпомага деца в риск. През годините банката успешно е реализирала проекти с Карин Дом, Фондация „Подарете Книга“, Фондация „Изи Арт“ и авторският „Музей на колела“, с който е достига над 40 000 деца и родители в различни градове в
страната.
* Данните са към декември 2016 г.