Вечният път в творчеството на Борис Георгиев

Среща с творчеството на Борис Георгиев ще се проведе в Арт – къща с музей “Куклите”. Събитието ще се проведе на 15 май,  от 18:30 часа

. Целият живот на Борис Георгиев е пътуване, движение, промяна. Той е човек на действието – придобива опитностите си чрез лично изживяване. Той не рисува за пари, нито за слава, просто следва вътрешната си същност. И в личния му емоционален живот можем да открием същата чистота – до края си остава над материалното. Това е Пътят, Дао, осъществяването на възможността за промяна, за трансформация.

„ Неговото творчество е откровение от бъдещето…защото няма истинско изкуство без печата на просветлението, без неустоимия порив към Истината, в който незабавно се стопяват и най-мощните прегради в света ма материята. Той ни предлага своя прочит на вечната Истина , своята жажда да я постигне в мига на вдъхновението – в онзи неповторим миг, в който Духът те изпълва със своето сияние и ти го пренасяш върху платното. И от безчувствената и смълчана материалност се ражда Красота, Хармония, Пресътворение…ражда се една нова вселена за търсещите в Духа.

Художникът, приел съдбата на скитник- мечтател – певец на чистата и свята човешка душа, успява да долови нежните струни на душевността и в багри и линии да покаже Божественото й величие.
Неговият живот в изкуството е преди всичко живот за Бога.”