WWF взима спешни мерки, за да спаси последните останали диви есетри в света

Днес, на 8-ия Международен есетров симпозиум във Виена, природозащитната организация WWF обяви нова стратегия за опазване на есетрите – най-застрашените риби в световен мащаб.

През последните 50 години есетровите популации са намалели драстичнопоради бракониерство, загуба на естествената им среда, замърсяване и преграждане на реките, което блокира миграционните им маршрути. Всички есетрови видове са класифицирани като застрашени в Червения списък на IUCN, като 17 от 27-те вида са определени като критично застрашени и четири – като евентуално изчезнали.

„Есетрите са плували по времето на динозаврите преди 200 милиона години, но тези удивителни риби могат скоро да изчезнат от земята, ако не спрем незаконния риболов и унищожаването на естествената им среда – основни причини за тяхното изчезване”, заяви Стюарт Ор, ръководител на направление „Води“ на WWF на представянето на есетровата стратегия.

„Моруната е най-голямата сладководна риба в света, но никой вече не вижда 7-метрови есетри. Всъщност е голяма рядкост изобщо да се види дива есетра. Загубихме няколко вида и можем да загубим всички, ако правителства, местни общности, учени и природозащитници не обединят усилия за тяхното опазване колкото може по-скоро“, добави Ор.

WWF работи с партньори от Европа, Азия и Северна Америка, където все още се срещат диви есетри, за да помогне да се сложи край на прекомерния улов на тези риби за хайвер и месо, да се запазят ключовите им миграционни маршрути, да се защитят и възстановят основни речни местообитания и да се създадат центрове за възстановяване на дивите популации.

За постигането на тези цели новата дългосрочна стратегия обхваща широк спектър от дейности – от подкрепа за по-строго прилагане на съществуващите закони, до разработване на алтернативни източници на доходи за рибарските общности и гарантиране, че опазването на есетрите се включва в инвестиционните политики на обществени и частни финансови институции.

Стратегията ще насърчи по-голямото сътрудничество между страните, което е от съществено значение за преодоляване на трансграничните заплахи, пред които са изправени повечето видове есетрови риби, включително незаконната трансгранична търговия и по-нататъшното преграждане на реките, дължащо се на нови язовири и друга инфраструктура.

Стратегията ще информира и за това какво могат да направят хората, за да помогнат на есетрите да оцелеят. „Много е просто: хората трябва да спрат да купуват хайвер или месо от диви есетри. Изборът на продукти само от реномирани есетрови развъдници ще намали натиска, оказван върху видовете от незаконния риболов, и ще осигури време за справяне с останалите заплахи за тяхното оцеляване“, допълва Ор.

Успехът на стратегията ще зависи от мрежата от партньорства, които WWF ще успее да създаде. Първото важно партньорство беше сключено по време на Симпозиума между WWF и Световното дружество за опазване на есетрите (WSCS), което ще положи усилия за спасяването на малкото популации на диви есетри, останали в басейна на река Дунав и Черно море.

WWF България полага дългогодишни усилия за опазване на есетрите. Заедно с рибарските общности, изследваме и разработваме алтернативни източници на доходи, за да се намали опасността за есетрите, разказва Стоян Михов, консервационен експерт на WWF България. Подпомагаме и институциите в борбата срещу бракониерството, контрабандата и незаконната търговия. Своевременно информираме и пазарните играчи за законовите изисквания за хайвер и есетрово месо.