Започва шести национален конкурс за живопис, скулптура и графика

Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел
предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои
творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови
художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско
изкуство.
Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чужбина, на която да
бъдат показани наградените творби и каталогът с всички наградени автори и участници в
заключителната изложба през 2018 г.
ФОРМА НА ПРОЕКТА:
В продължение на две календарни години 2017 – 2018 на територията на страната съвместно с
регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в градовете
Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора и Добрич. Във всеки град се назначава определено от
Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис,
скулптура и графика.
В края на 2018 г. в София се провежда заключителна изложба-конкурс, по време на която
официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура и графика.
Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват в
заключителната изложба-конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика през 2018 г. в
София.

МЯСТО:
Регионални изложби – градските галерии в съответния център на региона – Русе, Сливен, Ловеч ,
София, Стара Загора, Добрич
Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София, СБХ, галерия „Шипка” 6
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: април 2017 г. – октомври 2018 г.
2017 г. – регионални изложби
април – Русе, Градска галерия /11 април – 3 май/
Включва регион Русе, Велико Търново,Търговище, Разград, Габрово
за контакт: Елена Великова 082 82 17 35, 0887 31 87 01, Валентин Георгиев 0885 44 75 11
май – Сливен, Градска галерия, ул. „Цар Симеон“ 2 /9 май – 2 юни/
включва регион Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково
за контакт: Даниела Ненчева 044 62 5342, 0898 876 179, Александър Дойчинов 0895 42 53 54
юни– Ловеч, Градска галерия /8 юни – 8 юли/
включва регион Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана,Лом
за контакт: Валентин Узунов 0888 84 46 90 или 068 601 3802

2018 г. – регионални изложби
април – София /3 април – 26 април /
СБХ, галерия „Шипка“ 6, I и II етаж, София
включва град София, София окръг, регион Перник, Благоевград, Кюстендил
за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48
май – Стара Загора, Градска галерия /10 май – 10 юни/
включва регион Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград, Кърджали
за контакт: Марин Добрев 042/62 28 43
юни – Добрич, Градска галерия /7юни – 6 юли/
включва регион Добрич, Варна, Шумен, Силистра
за контакт: Евелина Ханджиева 0899 99 18 07, 058/60 22 15
октомври – заключителна изложба /18 октомври – 15 ноември/
СБХ, галерия „Шипка“ 6, I и II етаж, София
за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48