Новите пространства на Любомир Карадех

Галерия „ЕТЮД“  представя изложбата „Нови пространства“, която е дебютна самостоятелна изява на художника Любомир Карадех. С нея авторът показва един опит за свой поглед върху изкуството.

Едно ново търсене, провокирано от новото време и нелекия му професионален път.

Картините на Любомир Карадех, които ще могат да бъдат видяни в пространството на галерия „ЕТЮД“ до 21 април 2018, представят един личен емоционален свят, пречупен през призмата на абстрактната живопис. Линиите и формите са предимно ъгловати и начупени – абстрактни, но в същото време асоциативно подсказващи скрити изображения, които се появяват и изчезват. Творбите, изградени на модулен принцип, създават впечатление за движение и пулсация, а някои достигат дори до оптически илюзии и се доближават като образност до характерните особености на движението оп-арт.Хармонията в картините на Любомир Карадех е постигната чрез съчетаване на цветове и форми, навяващи различни емоции и асоциации. Абстрактната форма, цветът и линията са достатъчни на художника да пресъздаде идеите си.

Откриването на изложбата ще се състои на 2 април от 19 часа и ще може да бъде посетена до 21 април.

Любомир Карадех по професия е строителен инженер. Девет години е работил като преподавател в УАСГ.  През 2016 г. придобива научна степен „доктор“. Пет години живее и работи в Канада. Още в детството си открива магията на рисуването, а от 2009 г. се занимава професионално с живопис.