Изложба с живописните платна на Георги Славов

“Абстрактното за мене е много сериозна работа, защото в повечето случаи много мъчно става. Не е ли истинско, не живее ли по своя си начин, абстрактното не може да стане.И това е пътят на душата. Тръгва от абсолютния реализъм и стига до абстрактното… Абстракцията е път на душата“, Георги Славов.

В периода между 14ти и 28ми ноември галерия „Нюанс“ има удоволствието да ви потопи в атмосферата на живописните платна на Георги Славов. Една ретроспективна експозиция обхващаща всички творчески периоди на художника. През ранните му пейзажи от 50те и 60те години на 20ти век, които носят обективността на натурата, поднесени с много живо и експресионистично чувство. Минавайки през фигуралната живопис, върху която работи 70те и 80те години.Тогава се раждат портрети и композиции с деликатни лирични състояния , с чувствителна мека форма и изтънчен колорит. В 90те години търсенията на художника са в абстрактната живопис и са своеобразна проекция на неговата поетична нагласа. Последните творчески експерименти на Георги Славов са по-скоро психодрами с които художника ни отвежда извън външната конкретност на художествените факти.

Проследявайки различните етапи в творческия път на Георги Славов откриваме способността му да реагира различно , развивайки успешни тенденции, заложени е най-ранните му творби, за да размие формата в по –късното си творчество и да достигне тотална абстракция.

 

Биография на автора:

Георги Славов е роден на 4 юли в Стара Загора, но е записан на 6ти. Тези две рождени дати сякаш предопределят двата различни живота, които той изживява. Единият на рационалния делник, свързан с битието и професията му на адвокат, а другият – артистичният му път на художник. Съвместявайки тези две призвания по време на кариерата му като адвокат Георги Славов реализира девет самостоятелни изложби и участва в редица колективни такива. През 1953 г. става член на групата на художниците в стара Загора и участва във всички окръжни изложби. Носител е на наградата на Стара Загора за творчески постижения- първа степен за живопис, а през 1983 г. получава орден “Кирил и Методий”- втора степен.
Последната самостоятелна изложба на Георги Славов е през 2004г. и е озаглавена “Безкраят…”
Георги Славов умира на 27 юли 2006г. в София.
Негови произведения притежават НХГ СГХГ, галериите в Стара Загора , Казанлък, Раднево, Бургас, Габрово, Търново, Смолян и д.р., както и частни колекции у нас и в чужбина.