70 живописни и графични творби от Калин Балев

Над седемдесет живописни и графични творби на художника Калин Балев са подредени в софийската галерия “България”.

Изложбата под наслов “Боговете в зодиака” е посветена на неговата 60-годишнина. Произведенията отразяват творческото му развитие от 1989 г. до днес. Цветните графики, отпечатани с техниките офорт и акватинта, както и рисунките, отличаващи се със своята пясъчна фактура, са отражение на непосредствените му артистични впечатления и преживявания от Италия и Франция. Тези произведения – както цветните му графики, така и черно-белите му рисунки, излизат извън традиционната представа за градски пейзаж на някои концептуалисти, според която в този жанр отдавна не може да се постигне вече нищо новаторско или да изненада с индивидуален изказ, заслужаващ внимание. Калин Балев постига внушение за метафорична образност, причудлива атмосфера, одухотвореност, изпълваща улиците, измерваща ръст и галеща архитектурните силуети, излъчваща се от лицата и загатнатите човешки фигури на светци, залутани в търсене на нещо изгубено. Композициите, съставени от сочни контури, пестеливо и точно положени, са раздвижени и в това движение са загатнати форми, които зрителят открива и разгадава, потопен в тази динамика на картинното пространство. Калин Балев представя хармонично движение от образи, които общуват помежду си, претворяват се едни в други и разговарят със звездите.

БГНЕС