Деца се превъплътиха в ролята на водоплаващи и водогазещи птици

Начин подрастващите да усетят взаимовръзката между Човек-природа

В Екомузея в гр. Русе деца снабдени с плавници и кокили усетиха как се придвижват пернатите обитатели на река Дунав. Заниманието се проведе днес като част от образователен модул „Пролет“, реализиран по проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“. Той се осъществява от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерството на културата.

В зала „Блатна екосистема“ на музея децата се запознаха с водолюбивите птици по река Дунав като ги разграничаваха на водоплаващи и водогазещи. С помощта на музейните педагози Магдалена Трифонова и Виктория Друмева, учениците от ОУ „Ангел Кънчев“ разбраха повече за местообитанията, начина на придвижване и храненето им. В интерактивни кутии момчетата и момичетата трябваше да разпознават крака на водоплаващи и водогазещи птици по предварително изготвени макети. В последната игра учениците сложиха плавници и кокили, за да усетят как се придвижват пернатите в пространството.

Освен модул „Пролет“ в рамките на проекта са разработени още три обучителни модула, които оформят годишен цикъл от събития, обхващащи четирите сезона от годината.

Проектът „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“ има за цел получаване на знания у подрастващите по указаните теми и провокиране траен интерес към природните дадености, както и разбиране на взаимовръзката Човек-Природа. Практическите занимания, сензорните елементи, адаптираните беседи и досегът с експонатите, създават условия за адекватно възприемане, осмисляне и интерпретиране на наследството, предизвиква интереса и любопитството на децата.