От 1-ви ноември 2018 г. администрациите ще обменят документи само електронно

6-кратно ще се увеличи ефективността

От  1 ноември започва работа специална електронна система, чрез която всички администрации ще изпращат документи помежду си само с няколко кликвания на компютърната мишка.

Очаква се мярката да доведе до спестяване на 100 тона хартия годишно. Освен спестените пари за хартия и тонери за принтерите, администрациите ще правят икономии и от разходите за куриери. Тези средства ще бъдат инвестирани в електронни услуги.

Една средно голяма администрация изпраща на месец по около 2300 писма, а в цялата държавна машина количеството хартия, която се използва за документи надхвърля 83 тона всяка година. Всичко това ще остане в миналото с новата система за електронен обмен на съобщенията.

Александър Йоловски-зам.-председател на ДА “Електронно управление”

Значително ще се намали разхода за време за достигане на съответния документ от една администрация до друга. Имаме адмистрации, с които сме отдалечени на  не повече от 500 метра, а писмата пътуват 2,3 и повече дни. А със системата за електронен обмен на съобщения, това става в рамките на секунди.- споделя  зам.-председател на ДА „Електронно управление“ Александър Йоловски.

Приходната агенция е една от първите администрации влезли в новата система. Писмената комуникация на НАП годишно се измерва в над 150 млн. документа.

Росен Бъчваров – говорител на НАП: – Ние се стремим цялото взаимодействие между бизнеса-гражданите и данъчната администрация да става онлайн.Защото това пести много време, намалява корупционния риск, прави процесите по-бързи и по-ефективни.

Чрез новата система институциите и граджаните могат да бъдат сигурни, че писмата няма да се изгубят по пътя и че съдържанието им няма как да бъде променено.

Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин се повишава контрола върху институциите както от страна на потребителите, така и между самите администрации.

Източник: УНСС; bTV