Млади преводачи от България и ЕС ще премерят умения в ежегодния конкурс на Европейската комисия

Дирекцията за писмени преводи на Европейската комисия обявява началото
на конкурса за млади преводачи Juvenes Translatores за 11 -а поредна година
Темата на текстовете, които младите преводачи от цяла Европа ще трябва да
преведат в тазгодишното издание на конкурса Juvenes Translatores, ще бъде „ЕС 60
— 60-ата годишнина от подписването на Договора за създаване на Европейската
общност‟.
Регистрацията за 11 -ото издание на конкурса за млади преводачи, организиран от
Дирекцията за писмени преводи на Европейската комисия, започва в 13:00 ч. на
1 септември 2017 г.
Европейският комисар Гюнтер Х. Йотингер, отговарящ за бюджета, човешките
ресурси и писмените преводи, заяви: „Това е една чудесна инициатива, която
съчетава две от основните европейски ценности — езиковото многообразие и таланта
на младите хора. Приканвам училищата от цяла Европа да участват в този конкурс.‟
Училищата могат да се регистрират на уебсайта http://ec.europa.eu/translatores.
Срокът за регистриране продължава до 13:00 ч. на 20 октомври, а онлайн
формулярът за регистрация е достъпен на всички официални езици на ЕС.
На по-късен етап общо 751 училища в целия ЕС (от които квотата за България е 17)
ще бъдат поканени да впишат имената на своите ученици, които ще вземат участие в
конкурса. Младите преводачи — от двама до петима от едно училище — могат да
бъдат от която и да е националност и трябва да са родени през 2000 г.
Те ще имат възможността да изпробват своите умения на 23 ноември 2017 г. — датата
на конкурса. Той ще се проведе едновременно във всички училища в ЕС, които са
избрани да участват.
По време на конкурса учениците ще превеждат текст с дължина една страница от
един официален език на ЕС на друг официален език. Това прави общо
552 възможни езикови комбинации от 24 -те официални езика на ЕС. Миналата година
учениците използваха 152 езикови комбинации, сред които от гръцки на латвийски
и от български на португалски език. Българските участници използваха 5 езикови
комбинации.

Преводачите от Европейската комисия получават всички преводи, оценяват ги и
избират по един победител от всяка държава. Миналата година победителят от
България в юбилейното десето издание беше Мадлен Илиева, а наградата за втора
поредна година отиде в Езикова гимназия „Д-р Петър Берон‟ в Кюстендил. Със своя
превод от английски на български език Мадлен изпревари 73 свои връстници от
общо 16 средни училища в България.
Победителите в тазгодишното издание ще бъдат поканени в Брюксел през април
2018 г., за да получат наградите си.