”АБВ на Полския дизайн” в Пловдив

От 21.06.2019 г. до 28.07.2019 в Пловдив – галерия СКЛАД на ул. Екзарх Йосиф 16  ще може да бъде голяма изложба с богати визуални интерпретации.

Изложбата съчетава минало и настояще, показвайки наследството на полския дизайн чрез постиженията на съвременната полска графика. Включени са 100 произведения на полски дизайнери, интерпретирани от 25 полски илюстратори. Сред 100-те дизайна, освен мебели, стъкло или порцелан, най-често свързвани с дизайна, изложбата включва и по-малко очаквани неща като: шрифтове, лога, детски играчки и други.
Изложбата съчетава съвременния дизайн заедно с този, който вече се счита за класически. Ще бъдат представени уникални предмети и прототипи, които никога не са влизали в масово производство, но също така и много популярни предмети, използвани ежедневно от поляците през последните 100 години.

Изложбата се състои не само от 100те обекта и техните визуални интерпретации, но и от 100 истории: за дизайнери, нужди, мечти, възможности и ограничения.
Произведенията са представени в хронологичен ред, което разкрива, че някои материали, теми и форми не спират да се появяват през цялата 100-годишна история на полския дизайн.