Хартмут Кьониц с лекция: Дизайн на интерактивни сценарии

1 август 2019 г., 10:00-13:00 във Френски институт в България 

Вход свободен

В лекцията си Хартмут Кьониц ще се опита да ни убеди защо трябва да забравим всичко, което сме учили досега за това как се конструират наративи. На пръв поглед изглежда че интерактивните сценарии са своеобразно продължение на класическите наративни форми, които познаваме от древността, съчетани с елементи на интерактивност. Така ли е обаче в действителност? Хартмут Кьониц ще ни покаже защо успешното създаване на интерактивни сценарии днес изисква радикално преосмисляне, което поставя на централно място интерактивността и пренебрегва установените парадигми.
През неговата призма, вече не сме просто автори, а дизайнери, създаващи преживявания за публиката, която вече е активен участник, а не просто зрител или читател. Тази гледна точка отваря ново и вълнуващо пространство за творческа изява и ни позволява да черпим опит от области като дизайн на игри и интерактивен театър. По време на лекцията ще се върнем и към древните разказвачи на приказки, които са променяли историите си спрямо публиката си, много преди създаването на дигиталните интерактивни форми.

Кой е Хартмут Кьониц: професор по „Дизайн на интерактивни сценарии“ в Университета HKU в Утрехт, Холандия, където координира изследователска група в тази област. Хартмут Кьониц е също основател и ръководител на ARDIN (Асоциация за изследване в областта на дигиталните интерактивни наративи), както и основател на платформа за срещи между представители на индустрията за интерактивен дизайн в Холандия.
Хартмут Кьониц притежава докторска степен от Georgia Institute of Technology върху теорията и практиката на интерактивни дигитални сценарии. Изследователските му интереси са насочени върху пресечните точки между изкуство, култура, история и технологии.

Лекцията е част от програмата на Лятната академия по драматургично писане 2019 | Summer Scriptwriting Base 2019.