Изложба в чест на 90 годишнината на Елза Гоева

Галерия АРТЕ започва своя есенен сезон с юбилейна изложба на Елза Гоева. Достолепните й 90 години респектират с това, че тя е една от малкото, които все още активно рисуват, но и доказват как изкуството, когато е чисто и искрено съхранява човека, запазва духа му и дава неподозирани сили. Достатъчно да се вгледаме в благородните очи на тази удивителна жена. Изложбата, която ще бъде открита на 12 септември от 18 часа и ще продължи до 25 същия месец, включва най-новите пейзажи и портрети рисувани до последно от Елза, както и няколко по-стари картини, непоказвани до момента. Тя представя и един прекрасен портрет на съпруга си, в чиято памет на изложбата ще се видят и няколко пейзажа рисувани от самия него, Владо Гоев. 

Елза Борисова Гоева е родена на 27 юли 1928 в Болярово, Ямболско. През 1953 година завършва Живопис във Висшия институт за изобразително изкуство (Днес – НХА), София, при проф. Панайот Панайотов. Участва в Общи художествени изложби, също така в окръжни и такива в чужбина, в градове като Москва, Букурещ, Прага, Анкара, Истанбул.

В изкуството обикновено остават не тези, които викат високо, а тези които идват със свой глас, които умеят да говорят просто и човешки за човешките вълнения. 
Елза!
Художник със своя поетика, в основата на която стои не само една претворена натура, но преди всичко една лично преживяна действителност като живописна атмосфера, като характер и като емоционално състояние. И независимо от сюжетните предпочитания всичко носи една истина за живота, за хората, за времето – видяни с един чист възторг, почувствани с една деликатна и нежна женска чувствителност и споделени като един сънуван, носталгичен спомен за нещо хубаво, красиво и добро.

Светлин Русев, май 2014