Изложбата “Буквите говорят” показва съвременен прочит върху графичните форми на буквите

На 5 ноември от 17:00 в сградата на Областна администрация Бургас ще се открие изложбата “Буквите говорят”, посветена на деня на българските будители – 1-ви ноември. 

Всеки един човек от детството си подсъзнателно се асоциира с много различни неща от битието му – всички те са част от обкръжаващата го среда. Тези елементи са възприемани като нещо подразбиращо се от само себе си, и ние рядко си задаваме въпроси откъде идват и защо са такива, каквито са. За държавите, използващи кирилица, и в частност България, тя (кирилицата) е непреходен фактор за формирането на самосъзнанието на индивида. След приемането на страната ни през 2007 за пълноправен член на ЕС, кирилицата става и третата официална азбука на съюза.

От първостепенна важност е кирилицата да бъде представена пълноценно и достойно като несъмнен фактор за общото развитие на Европа. Изложбата „Буквите говорят“  представя млади автори от България, творящи в сферата на шрифта, типографията и калиграфията. Осланяйки се на традициите, те предлагат свой съвременен прочит на графичните форми на буквите и придават своеобразен творчески почерк във всяко едно от произведенията. Връзката минало-настояще-бъдеще тук е проследена и фиксирана от всяка една гледна точка.  Изложбата условно се разделя на три части:  Класическа типография и рисувани шрифтове; Градски букви, обемни букви и  Калиграфски експерименти. 

Изложбата  може да бъде разгледана до 5 декември 2018.