МАНАКИ ИСТОРИЯ В СНИМКИ

Изложбата „Манаки – история в снимки“ продължава линията на галерия
Синтезис, да показва значими автори, работили в началото на 20-ти век.
Тя включва 52 фотографии на братята Янаки и Милтон Манаки, заснети в
периода 1898 – 1935 г.
Желанието им да съхранят времето им отрежда място в историята на
световната кинематография като първите майстори от Балканите. Въ-
преки това, до края на живота си те остават верни на фотографията,
отнасят се към нея като към занаят и изкуство, използват всички възмож-
ности на фотографията като медия и дори се прехранват от нея.
Фотографският архив на Янаки (1878-1954) и Милтон (1880-1964) е съхранен
благодарение на интереса на публиката към движещите се образи, които
двамата създават през първите години на 20-и век. Значимостта им, осо-
бено на Балканите, често е силно подчертавана. Това е ненужно, тяхното
наследство и така е достатъчно ценно, за да им запази място на върхове-
те на европейската култура и визуалната памет на Балканите.
За това колко високо са ценени братята Манаки свидетелства фактът, че
те са били официални фотографи към двора на румънския крал Карол I (1906),
на султана на Османската империя Мехмед V (1911) и на сръбския крал Алек-
сандър I Караджорджевич (1929).
Фотографското наследство на Манаки включва 18 513 негатива, включи-
телно 7115 стъклени плаки. Към тях можем да добавим и 10 952 оригинални
хартиени копия и голям брой автентични документи. Този впечатляващ ар-
хив дава възможност за разнообразни интерпретации на тяхната работа.
Реалният брой на негативите, заснети от братята, е значително по-го-
лям, но за съжаление не всичко е запазено.

Тяхното фотографско творчество може да се раздели на два периода –
времето, което прекарват в Янина (Гърция) и Битоля (Северна Македония).
През 1916-1919 Янаки живее три години в Пловдив. През февруари 1916 г. той
е осъден за незаконно притежаване на оръжие и шпионаж. Милтон успява
да смекчи присъдата и тя е заменена с депортиране в Пловдив. Причина за
ареста са оръжия, намерени в ателието, които Милтон е прибрал след от-
теглянето на сръбската армия, за да ги ползват като реквизит.
След пристигането си в Пловдив Янаки е под полицейско наблюдение и няма
право да напуска града без специално разрешение. Там той се сприятелява
с пловдивския фотограф Русейски и започва да работи в неговото студио.
От този период са запазени 103 стъклени плаки, между които много авто-
портрети.

Изложбата е резултат от 15-годишното проучване на архива на братя Ма-

наки от Роберт Янкулоски. Изложените фотографии са репродуцирани от
оригиналните стъклени плаки. Чрез новите дигитални технологии изложбе-
ните копия разкриват цялото богатство от тонове и детайли, запазени
върху стъклените плаки, които досега са оставали скрити заради тесния
градиентен диапазон на фотографските хартии.
„Често си задавам въпроса: какво отличава Янаки и Милтон от останалите
фотографи на тяхното време? Питам се: артисти ли са, или просто зана-
ятчии?
Докато разглеждах Битолските архиви, попадах на „снимките за спомен“
– серии от студийни портрети, които ме караха да мисля, че те са били
по-скоро майстори на занаята. Но винаги след това откривах фотографии,
които разсейваха всички мои колебания и потвърждаваха безспорно артис-
тичните им умения.
Тогава доволен правех пауза.“- Роберт Янкулоски
За куратора:
Роберт Янкулоски е роден през 1969 г. в Прилеп. Завършва Факултета по
драматично изкуство в Скопие, специалност „Кино“, през 1996 г. Придобива
магистърска степен към Университета за аудио-визуални изкуства (ЕСРА)
през 2011 г. Той е основател на Македонския център за фотография, създа-
ден през 2000 г., и автор на изследователския проект „Стара македонска
фотография“. От 2014-а е декан на Факултета за филмово изкуство в Уни-
верситета за аудио-визуални изкуства, където преподава фотография.
Режисьор и сценарист на документалния филм „Манаки – история в снимки“,
който печели наградата за най-добър документален филм на 9-ия South East
European Cinema Festival в Париж през 2019 г.

 

ИЗЛОЖБА НА МИЛТОН И ЯНАКИ МАНАКИ
17 октомври – 16 ноември 2019
Куратор: Роберт Янкулоски
Откриване
17 октомври, 19:00 ч.

 

Галерия Synthesis
бул. Васил Левски 55,
София

 

 

One Comment on “МАНАКИ ИСТОРИЯ В СНИМКИ”

Comments are closed.