“EU* | Erotica Universalis” – VOL 2.0 Paintings & Drawings

Откриване: Четвъртък , 25 Април от 18:00 ч Галерия DORIAN Плевен

Това е второто представяне на еротичната изложба, което ще се случи в Галерия DORIAN Плевен. В тази изложба за първи път ще бъдат представени рисунки на авторите, в които те осовобождават нови мисли и художествени трансформации по темата.

След първата си изложба – “We never think of the future, it comes soon enough” / “Никога не мислим за бъдещето, то идва достатъчно бързо”, художниците от група Answer 51 насочват вниманието си в посока на еротичното със своя втори проект “EU*| Erotica universalis”.

Авторите са Константин Костов, Яна Стойчева, Трепка Петкова, Мирослав Миронов, Марта Райхел, Мая Стойкова и Тина Хамзе и Северина Енева.