XIX Национален поетичен конкурс “Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Конкурсът е за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното – 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан

Община Силистра
Дирекция „Хуманитарни дейности” – Отдел „Култура”,
Регионална библиотека „Партений Павлович“ и
Литературно сдружение „Реката и приятели”

обявяват

Деветнадесети Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Условия за участие в конкурса:

Право на участие имат лица над 18 години.

Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02.2020 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик, съдържащ:

  • едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
    • малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации)
    • Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов.

Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра, под председателството на поетесата Надежда Захариева.

Ще бъдат връчени три парични награди:
Първа – 200 лв.,
Втора – 150 лв.,
Трета – 100 лв.
Награда на Литературното сдружение „Реката и приятели” – 100 лв.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 20.02.2020 г., 17.00 ч. в зала „Диоген Вичев“ на РБ „Партений Павлович“.

Краен срок за изпращане на творбите: 12 февруари 2020 г.

Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра – 7500
ул. „С. Велики” №33
Община Силистра
За конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Културни новини

Автор: Община Силистра

Снимка: Pixabay