Диалози за София ще обсъждат проблемите с въздуха, печките и колите

В средата на есента, когато София отново е пълна с коли и предстои началото на отоплителния сезон, четвъртото събитие от поредицата “Диалози за София” ще постави фокус върху важната тема за въздуха в града и основните фактори, които влияят за неговото качество, а именно транспорта и битовото отопление. 

На 1 ноември (четвъртък) от 18:00 до 20:00 часа в галерия “Структура”  ще се проведе четвъртото издание на поредицата дискусии на Визия за София – Диалози за София 04: Въздух, печки и коли, което този път ще разгледа актуалната тема за качеството на атмосферния въздух в София. Екипът на Визия за София ще представи наличните данни за това какво знаем за въздуха и основните фактори за замърсяването му, а именно битовото отопление, транспортът и климатичните особености на София.

Дискусията ще започне с презентация на данните, анализирани от екипа на Визия за София, и заключенията за това с какви данни разполагаме и какви са необходими, за да предприемем ефективни мерки. Ще обобщим какво е моментното състояние на въздуха в града, като ще бъдат разгледани и тенденции от последните години, изведени на база на достъпната информация. Ще направим сравнителен анализ с Виена, с целта да потърсим баланс между насърчаване и забрана на определени практики в мерките си за чистота на въздуха. Обработените данни и изводи по тези теми вече са представени в подробна статия с множество графики на сайта на инициативата.

Макар и в момента да разполагаме с немалко данни, все още липсва цялата информация, за да опишем пълната картина и да вземем стратегически решения. Затова целта на събитието ще е да разгледа различните гледни точки за това колко, кога и от какво се замърсява въздуха. Ще бъде обобщено и какви данни, замервания и знания имаме, и какви още са необходими на града, за да се знае къде и как да се инвестирам, за да бъде постигната целта – най-чист въздух с най-малко ресурс и на най-поносима цена.

В отворена дискусия ще бъдат разгледани и ролите и отговорностите на всички заинтересовани страни към чистотата на въздуха – осъзнаването от страна на гражданите, че замърсители сме всички ние, както и ролята на общината в информирането на широката общественост, за да бъде подготвена тя да прави информиран избор при начина си на придвижване и отопление. В диалог между представители на администрацията, активистите, експертите и гражданите ще бъдат потърсени решения и идеи за формиране и прилагане на мерки и ще бъде обсъден баланса – доколко те трябва да бъдат насърчаващи или забраняващи. Основните участници в дискусията ще бъдат всички присъстващи, всички, които имат мнение и отношение към средата, която обитават, и имат силна гражданска позиция.

Дискусията се организира от Визия за София – инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии, и Форум Гражданско участие с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2018 г. Събитието е отворено за всички експерти и граждани с отношение към средата, която обитават, и силна гражданска позиция. Потвърдили участници от страна на Столична община са Християн Петров, директор на Център за градска мобилност (Транспорт за София), Елица Панайотова, координатор на инициативата Зелена София. От страна на гражданските организации ще участват Борис Бонев, основател на Спаси София, Христо Христов, Data Scientist към University of Oxford, Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt Bulgaria, Храбрин Иванчев, член на Асоциация на автомобилните производители и д-р Петър Чипев, пулмолог във ВМА. Събитието е с вход свободен за всеки, който иска да изрази мнения и предложения и да участва в търсенето на стратегически решения, които ще подобрят чистотата на въздуха в града. За всички, които не могат да присъстват на място, ще бъде осигурено излъчване на живо във Facebook страницата на Визия за София с възможност за включване с мнения и предложения в коментарите.