1 на всеки 10 деца у нас родени от непълнолетни майки

1 на всеки 10 деца в България и Румъния са родени от непълнолетни майки, сочи статистика на Евростат.

Освен това, преди време Евростат посочи българките сред най-младите майки в ЕС, като статичтиката показва, че жените у нас раждат средно на 26-годишна възраст.

Най-голям дял от ражданията на деца от тийнейджърки са регистрирани в Румъния (с 12,3% от общия брой на ражданията на първите деца през 2015 г.) и България (11,9%). Следват Унгария (9,0%), Словакия (8,4%), Латвия (5,5%), Литва и Обединеното кралство (както 5,4%), така и Полша (4,8%). От друга страна, тийнейджърките съставляват по-малко от 2% от първите раждания в Италия (1,2%), Холандия и Словения (и двете 1,3%), Дания и Швеция (и двете 1,4%).

Eurostat

В противоположния край на възрастовия диапазон, най-висок процент на раждания на първите деца през 2015 г. за жени на 40 и повече години са регистрирани в Италия (8,0% от общия брой на ражданията на първите деца през 2015 г.) и Испания (7,4%), преди Гърция (5,5%), Ирландия (4,9%) и Люксембург (4,5%). Обратно, по-малко от 2% от ражданията за първи път на жени над 40-годишна възраст са регистрирани в Литва и Полша (и 1,1%), Латвия и Словакия (и двете 1,5%), Румъния (1,6%), Малта И Чешката република (1,8%).

През 2015 г. мнозинството от жените, които раждат за първи път, са били на възраст от 20 години в повечето държави-членки. Особени изключения се наблюдават в следните държави-членки, в които по-голямата част от първите раждания са на майки на възраст 30 години: Испания (61,6% от ражданията на първите деца са на възраст 30-39 години), Гърция (57,2%), Ирландия 57,0%), Италия (56,2%), Люксембург (54,1%) и Португалия (53,7%)