България увеличава износа си

През периода януари  юни 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 25.4% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 8 798.8 млн. лв. Освен това износът  за ЕС се увеличава с 10.8% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 13 283.0 млн. лв.

Това сочат данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България от износа за трети страни са Турция, Китай, Руската
федерация, Сърбия, Египет и бившата югославска република Македония. От Европейският съюз пък  Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите – членки на ЕС.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите шест месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (55.6%) и „Разнообразни готови продукти”2 (47.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (7.7%).

При износа на България за ЕС пък, за същият този период, най-голям ръст се отбелязва в секторите “Минерални горива, масла и подобни продукти” (42.9%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (34.3%) . Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (7.7%).

Вносът за България от трети страни при изследвания период се увеличава с 33.0% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 10 412.1 млн. лева. От ЕС пък, вносът се е увеличил с 13%.