Издадоха мащабно изкуствоведско проучване за българския художник Цанко Лавренов

520 страници текст, над 1000 файла информация, множество текстове. Почти тригодишен труд на екипа. Около година, прекарана в архивите и съставяне на пълна библиография на цялото известно творчество на Цанко Лавренов. Обработване, реставриране и фотографиране на неговите картини. Съвременни критични текстове, съставени специално за книгата. Пълна биография на художника, писма, снимки, документи. В резултат Фондация “Цанко Лавренов” реализира най-пълното проучване за български художник въобще.

Официалното представяне на книгата “Цанко Лавренов” ще бъде на 20 ноември в Софийска градска художествена галерия. Проектът е дело на съвместното сътрудничество между Фондация “Цанков Лавренов”. книгоиздателска къща “Труд” и целия организаторски екип: “Дори не мога да изброя колко души са отговорни за тази книга.” – коментира Лаврен Петров, внук на Цанко Лавренов и ръководител на Фондация “Цанко Лавренов”. Освен всичко, изложбата, осъществена в СГХГ през 2016г., която припомни на публиката за труда на Цанко Лавренов подпомага случването на книгата.

“Лично за мен това е кауза на почти целия ми съзнателен живот, в който, освен всичко друго, съм се посветил в опазването, събирането и представянето на наследството на Цанко Лавренов” – сподели Лаврен Петров пред Sofiapress. – Екипът, който ще работи съвместно по представянето на творческия на българския художник се сформира още през 2015г.. В хода на работата става ясно, че ако нещата се вършат качествено, е прекалено илюзорно подобен мащабен труд да бъде осъществен за по-малко от година. Паралелно с дългите часове, прекарани в ровене из архиви и сравняване на всяко едно от заглавията с оригиналите материалът набъбва. Отдадеността дава своите резултатите – за читателят вече е достъпно цялото известно творчество на художника, събрано между кориците на книгата. Всичките негови най-известни картини със съпътстващите ги критически съвременни текстове, пълната негова биография и интересна документална част от писма и фотографии.

Основният организатор и автор на текстове и на цялата научна концепция на книгата е Нели Николаева, изкуствовед в Националната галерия, един от тримата водещи специалисти в България относно българското изкуство от 20-ти век. Работата с архивите и съставянето на критичните текстове беше работа най-вече на Жанет Митева, която състави библиографията, заедно с Нели Николаева. Наред с тях могат да бъдат и прочетени текстове на Ружа Маринска, Станислава Николова, Катя Тинева, Жанет Митева. “Голямо достижение и предизвикателство за нас бе да се направи една книга изцяло със съвременни текстове, тоест, да не бъде сборник на стари такива.” – разказва Лаврен Петров. – Те са съставени специално за това издание и съдържат множество препратки и научни обосновки, за да се избегне работата с готови масиви, което е по-лесно, разбира се, но не дотам задълбочено.


Идеята е да се получи цялостно обективно проучване от съвременна гледна точка, като старите книги и монографии се използват за ресурс, но без да се разчита единствено на тях за обосновка. Според Лаврен Петров в България до този момент няма подобен тип изследване, сравнимо с това за Цанко Лавренов. Обикновено съвременни подобни са свързани по-скоро с конкретни изложби и не са толкова цялостно представителни. А що се отнася до текстовете, тези от социалистическия период неминуемо имат своята политическа окраска, а някои от съвременните също имат съдържат известни недостатъци.

По-голяма част от оригиналите са заснети със съвременна техника, а заслугата за фотографиите се дължи на Анатоли Михайлов. Процесът сам по себе си е огромен принос – обикновено при издаването на подобни албуми се използва илюстрован материал. Екипът също работи с подобен, но само когато нямат достъп до оригиналите. A за да бъде запознат адекватно читателя, е необходимо да се премине през целия цикъл от обработване, реставрация, фотографиране и съпътстване от текстове, информация и критика. С други думи, да се състави един качествен изкуствоведски труд: “Защото не може просто да се фотографира едно наследство и да се публикува – читателят нищо няма да разбере”.

Проектът е осъществен благодарение на спонсорство, благодарение на което са събрани средствата за неговото реализиране. Следващата стъпка е изданието да бъде преведено на английски до няколко месеца, а фактът, че вече имат пред себе си подобно толкова мащабно проучване, амбицира екипа за мисли и за следващи подобни.

“Понякога не е толкова важно и няма как да направиш за този, за когото ти се иска, а за този, за когото можеш. Защото е комплекс от множество фактори – да имаш богато наследство, с което да можеш да работиш независимо като частна организация, галерия или фондация.” – разказва Цанко Лавренов. – Наред с всичко не бива да се пренебрегва и частният интерес, от гледна точка на това, че разглежданите произведения ще бъдат в някакво обръщение. Фондация “Цанко Лавренов” има вече няколко подобни проекта, които изчакват. Тя има достъп до картинното им наследство, което е важно в аспекта за работа по тяхното проучване. Художниците са, съответно, достатъчно значими по отношение на българското културно наследство и с достъп до картините.