Министър Нанков: Утре се отварят офертите на участниците в обществената поръчка за тол системата

Обмисля се изграждането на втори мост над Варненското езеро, след приключване на дейностите по Аспаруховия мост.

За 17:00 ч утре е насрочено отваряне на офертите на участниците в обществената
поръчка за изграждане на тол системата, съобщи по БНТ тази сутрин министърът на
регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. „Надяваме се, че ще успеем
да отворим офертите", добави той.

До 200 млн. лв. ще бъде стойността за изграждането на тол системата, тъй като ако
продължим и изпълним успешно обществената поръчка, цената ще падне. Такива са и
разчетите при избор на алтернативния вариант за въвеждане на системата чрез държавно
дружество, коментира министърът. Ако обструкциите с обществената поръчка продължат,
ще въведем тол системата чрез държавна компания по метода на инхаус, на реципрочна
стойност, каза още Николай Нанков.

Ресурсът, който ще генерира тол системата, ще бъде изцяло за подобряване на
пътната инфраструктура, изграждане на нови отсечки и съоръжения и повишаване на
безопасността по републиканската пътна мрежа, напомни регионалният министър.
Николай Нанков уточни, че след въвеждането на смесената система за таксуване за
преминаване по пътищата от републиканската мрежа винетният модел за леките
автомобили ще се запази под формата на електронна винетка, като цената няма да бъде
повишавана. Той подчерта, че основният момент при тол системата е въвеждането на
справедливост при преминаването по републиканските пътища. „В момента пътният
сектор се издържа от леките автомобили. Повече от две трети от приходите в бюджета на
АПИ на годишна база са от тях“, коментира министърът. Цената и пътищата, които ще
бъдат обхванати от смесената система, ще бъдат определени на експертно ниво и ще се
вземе политическо решение на етапа на внедряване на системата. Не повече от 50-55% от
републиканската пътна мрежа ще попадне в обхвата на тол системата, подчерта Нанков. В
него ще бъдат включени автомагистралите, първокласните и второкласните пътища, като
по този начин в максимална степен ще бъде обхванат транзитния поток.

Ценовият модел на база анализ за социална поносимост на услугата също ще бъде
определен с решение на Министерския съвет. Ще бъдем гъвкави в ценообразуването, като
едни пътища ще бъдат таксувани с една цена, други с по-висока, а в определени пикови
часове тежкият трафик ще се таксува с по-висока ставка, подчерта министърът.

Министър Нанков коментира и петте варианта за изграждането на АМ „Струма“
през Кресненското дефиле, като подчерта, че най-добър от гледна точка на безопасност,
екологосъобразност, икономичност и изпълнимост като срокове е вариантът с изнасяне на
трафика в посока София източно от дефилето. В Оценката за въздействие на околната
среда вариантът е приоритетен, но трябва да минат обществените обсъждания, посочи
министърът.
Акцентът в инфраструктурната управленска програма е развитието на Северна
България и изграждането на АМ „Хемус“, която е основен приоритет, подчерта Нанков.
Министърът напомни, че е подписан договор на инженерниг за изграждането на 9 км от
автомагистралата в участъка от Ябланица до разклона за Тетевен, като проектирането е
със срок от шест месеца, след което ще започне реално строителство. В процес на
обжалване е поръчката за изграждане на 16-километровия участък от п.в. Белокопитово до
п.в. Буховци, като след процедурите ще стартира и изграждането. В процес на техническо
проектиране са 50 км от п.в. Боаза до разклона за Ловеч и Плевен, като се очаква
строителство да започне в началото на 2018 година. Отсечките трябва да бъдат
реализирани до края на мандата, каза Нанков.
Проектирането на останалите 170 км от АМ „Хемус“, която е една от основните
предпоставки за икономическото и демографското развитие на Северна България, ще
стартира в края на годината, съобщи регионалният министър и посочи, че се очаква АМ
„Хемус“ да бъде изцяло изградена до седем – седем и половина години
Имаме ангажимент до края на 2018 година да завършим ремонта на Аспаруховия
мост, след което ще стартираме изграждането на втори мост над Варненското езеро,
съобщи още регионалният министър.
Във Варна днес министър Николай Нанков се включи в празника на града.