Повече от 80 младежи се включиха в акцията „Общо бъдеще чрез образование за развитие”

На 28 юли 2017 г. стартира проект: „Общо бъдеще чрез образование за развитие” с доброволческа инициатива, в която се включиха повече от 80 младежи и деца, основно от гр. Тетевен и селата Голям извор, Рибарица и Черни Вит.

В резултат от организираната акция бяха почистени екопътеки, планински чешми и посещавани от туристи местности. В Тетевен деца и младежи направиха уборка на екопътека „Под пръските на водопада“, екопътека „Острич“, екопътека „Опасният зъб“, пътеката и околностите на парк за развлечения „Адреналин“. В Рибарица младите доброволци почистиха защитена местност „Костина“, а в Черни Вит – екопътека „Бенковска пещера“. В Голям извор няколко чешми в местностите: Кръкожабене, Старо село, Голямо усое, на ул. „Георги Стойков“ и ул. „Ген. Дандевил“ (Дженчов трап) станаха достъпни и придобиха приветлив вид благодарение на общите
усилията на деца и възрастни. Почистени са пътеките към чешмите и техните корита,
пейките и парапетите около тях са освежени, поставени са и табели.

Проект „Общо бъдеще чрез образование за развитие”, който се изпълнява
съвместно от РСО „Централна Стара планина” и Община Тетевен, има за цел да осигури
привлекателна среда за развитие на младите хора чрез неформални екологични
образователни инициативи и да ги предизвика да бъдат отговорни към своето
собствено бъдеще.