Създаване на живопис с шпакла – където креативното и импресионистичното се срещат

Модерната живопис пренася изобразителното изкуство на едно много духовно ниво. В творбите си художниците търсят възвишеното, стараят се да изразяват идеи, идеали, философски възгледи и лични емоции. И всичко това с цел картините им да бъдат съзерцавани и възприемани от зрителя, а не разказвани пряко от автора с конкретни образи. Така, както художникът изразява своята креативност върху платното, така той очаква зрителят да погледне творбата му с въображение.

Ако разгледаме историята на живописта като част от изкуството, можем да разпознаем толкова много техники според използваните материали. Като започнем от маслената живопис, акварелът, минем през темперната и акрилната живопис и стигнем до енкаустиката. Нека отдадем внимание обаче и на още една от любопитните техники, които живописците използват – а именно използването на шпакла за създаването на маслени картини.

“Полет” на Любомира Попова

За рисуването по този начин художниците подбират различни видове бои – масло, темпера и акрил. За усъвършенстването на тези техника творецът трябва да овладее три специфични похвата, пише сайтът fineluart.com.

Първият от тях е рисуването с шпакла чрез смесване на боите направо върху платното. При тази техника авторът може да използва предимството, че тоновете се смесват със съседните и по този начин се усилва живописният ефект. Така нюансите преливат плавно един в друг и се създава едно по-импресионистично звучене на маслената картина.

При следващата техника на рисуването с шпакла тоновете се правят върху палитрата. Това означава, че те могат да бъдат подготвени предварително. Предимството тук е, че творецът напълно контролира стойностите на тоновете. Той полага всяко цветно петно поотделно и решава кое с каква интензивност да бъде. Този похват е особено въздействащ, защото придава динамика и трептене на картината.

Последната сред техниките за създаване на маслени картини е чрез използването на различни видове шпакли. Тези “оръжия” на изобразителното изкуство помагат за създаването на различни релефи, като боята може да бъде нанасяна или разнасяна по платното. Различават се по няколко признака – по предназначение могат да бъдат за смесване на боите върху платното или за смесването им на палитрата. Размерите пък нямат отношение към мащаба на платното, колкото големината на мазките и прецизността на детайла. Разликата на върха на шпаклата от своя страна оказва влияние върху формите на мазките и върху съчетанието на тоновете при полагането им. Докато разнообразните форми на инструмента създават различни по големина, размер и прецизност мазки. Релефът им пък им отношение към релефната структура на боята – обикновено тя е подобна на гребен.

Един от художниците, усъвършенствали тези техники е французинът Кристиан Жекел. За направата на своите творби той използва шпакла, с помощта на която нанася боите върху платното. Творчеството му ни радва с пъстри картини, които ни пренасят сред крайбрежните градчета на Южна Франция.