,,Плаващите кейове” на Кристо и Жан – Клод

В Национална художествена акдемия, филиал Бургас
ще се проведе среща- разговор с Евгения Атанасова – журналист и изследовател на творчеството на Кристо.

13 май (понеделник), 16:00 часа
лекционна зала 
Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас

Евгения Атанасова ще сподели личния си опит като работник на проекта „Плаващите кейове“ на Кристо и Жан-Клод , ще разкаже за особеностите на творческия процес на авторите и принципите, които никога не нарушават.