“Миграция и съвременно изкуство – граници, територии, държави” в One Gallery

Презентация и разговор по темата “Миграция и съвременно изкуство – граници, територии, държави” в столичната галерия One на 21 ноември, 2019.

21 ноември, четвъртък от 19:00 часа

Как изкуството докосва темата за миграцията и границите? За да разберем това ще разгледаме произведенията на артисти като Олафур Елиасон, Ай Уей Уей, Сантяго Сиера, Кристо и много други, които по един или друг начин засягат тези теми в творбите си. След това ще проследим и как философията на Жил Дельоз разглежда понятията “територия”, “пейзаж”, “държава”. Лоично ли е да се наричаме “територия”, а не “държава”, както е модно напоследък във форумите и социалните мрежи? Как тези понятия се проявяват в съвременното изкуство.
В контекста на 30 години от падането на Берлинската стена ще говорим за границите и тяхното физическо и мисловно проявление.
Презентация на тема “Миграция и съвременно изкуство – граници, територии, държави” ще изнесе Ива Александрова. Дискусията ще води Нада Нешева.
Ива работи в областта на миграцията и социалното включване. Работила е по всички ширини на земното кълбо – Австрия, Индия, Танзания. Живее в Лодон и в момента ръководи програма за развитие на политки с участие на мигранти и бежанци в една от големите британски организации в тази област Център за мигрантски ресурси (Migrants Resource Centre).
Нада Нешева е докторант по История на Изкуството във Великобритания. Тя е и организатор на курса Наръчник по съвременно изкуство.