Сред цъфналите релси – фотография и поезия

На 5 септември, от 19 часа, Място 167 открива сезона с изложбата „Сред цъфналите релси”. 
Проектът включва поредица от изложби, първата от които се е състояла тази година в Прага. 
Чрез абстрактна поезия и черно-бели фотографии изградената от артистите инсталация се стреми да покаже огромното влияние, което случайността, еволюцията и политиката могат да имат над човечеството, индивида и дори парче земя. 
Цялостната идея на проекта “Времеврат” е да нищи миналото и да представя вариации на бъдещето, стремейки се да разшири възприятията ни за стрелата на времето, ентропията и ума.
“Сред цъфналите релси” е втората изложба от съвместния проект “Времеврат” – между Чавдар Ангелов (България) и Джак Лaнг Ейкън (Нова Зеландия). 
Изложбата ще продължи до 13 септември.

Повече за проекта и за фотографа Джак Ланг Ейкън: https://www.jacklaingaiken.com