Академичните възгледи за правото и философията на проф. д-р Цеко Торбов

Представяне на юбилейния сборник в Нов български университет

Департамент „Право”, департамент „Философия и социология“ и Център за книгата представят сборник със статии на проф. д-р Цеко Торбов „За правото, обществото и философията“ на 20 ноември 2019 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Водеща на събитието е проф. д-р Екатерина Михайлова, а дискутанти са доц. д-р Деница Топчийска и д-р Александра Трифонова.

Юбилейният сборник „За правото, обществото и философията“ е посветен на 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов и включва селекция от повече от трийсет негови статии, посветени на значими въпроси, свързани с развитието на юридическата наука и обществения живот от началото на ХХ век. Основната част от статиите са публикувани в периода между 1926 и 1944 г. в специализирани юридически издания, като списанията „Юридически преглед“, „Юридическа мисъл“, „Адвокатски преглед“, „Архив за правни науки“ и вестник „Съдийски вестник“, както и в други издания с обществена тематика. Те са нови за съвременния читател, тъй като не са били преиздавани във времето или са били повторно публикувани през 90-те години на ХХ век, и представляват интерес за него, разкривайки не само академичните възгледи за правото и философията на проф. Цеко Торбов, но и неговата обществена позиция като представител на българската интелигенция от началото на миналото столетие.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.

С медийната подкрепа на Аз чета.

Отдел БИУ – НБУ