Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение

Под патронажа на г-н Румен Радев – президент на Република България

Славейковата награда се присъжда на български автор или на чуждестранен автор за лирично стихотворение след провеждане на национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови”.

Конкурсът е анонимен и се провежда всяка година. Няма възрастови ограничения. Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха. Текстовете да са неиздавана поезия. Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори. Смятат се за неиздадени и стихотворения, появили се в интернет сайтове или тези, които само са участвали, без да бъдат награждавани, в един или повече литературни конкурси. Самостоятелно публикувани книги не се считат за издадени произведения.

Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на хартиен носител.

Творбите в електронен вид се изпращат на следния имейл: [email protected] в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за връзка.

Творбите на хартиен носител се изпращат в два екземпляра – един екземпляр само с текста (неподписан) и един екземпляр – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за връзка. Двата екземпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на адрес:

гр. Трявна, 5350
ул. „Ангел Кънчев“ № 21,
Община Трявна, Конкурс „Славейкова награда“

Краен срок за изпращане на творбите – 15 май 2020 г. (за тези на хартиен носител важи датата на пощенското клеймо).

 

Награди:

. Славейкова награда – 2 500 лв. и почетен плакет.
Втора награда – 1 000 лв. и почетен диплом.
Трета награда – 500 лв. и почетен диплом.
Награда на публиката – 500 лв. и почетен диплом.

  • Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, провеждането на Славейковите празници, което бе предвидено в периода от 11 до 14 юни 2020 г., най-вероятно ще се отложи. На официалния сайт на Община Трявна tryavna.bgдопълнително ще бъде обявена датата на провеждането на празниците и обявяването на резултатите от конкурса.

Допълнителна информация:

Кольо Дабков, тел. 0677/6 23 85, моб.тел. 0899943157, e-mail: [email protected]

Автор: Виктория Колева

Културни новини