Поетическите пространства на Боян Ангелов

  • Премиерна вечер с новите книги на поета „В сянката на хоругвите” и „Последна риза”
  • Премиерна вечен с новите книги на поета „В сянката на хоругвите” и „Последна риза”

В истинско литературно събитие се превърна вечерта на 11 декември, посветена на най-новите книги със стихове на поета Боян Ангелов. Водещият Иван Гранитски, директор на издателство „Захари Стоянов”, с чиято емблема излизат те на книгоиздателския пазар, обяви на присъстващите, че обект на внимание са книгите на поета Боян Ангелов, който е и председател на Съюза на българските писатели. И изрази благодарността си към ръководството на Тракийския дом, който щедро е предоставил кокетния си салон за срещи, авторски събития и премиери на книги на издателство ”Захарий Стоянов” и на писатели,  членове на СБП. Отбелязвайки, че в последните няколко години автора на премиерните книги е утвърдил оригиналния си творчески натюрел и е заел призово място в съвременната българска литература водещият предостави думата на проф.д-р Чавдар Добрев, един от най-стойностните ни литературоведи, литературни изследователи и критици. След като увери присъстващите, изпълнили до краен предел уютния салон, той каза, че Боян Ангелов  сред творците със значителен принос за развитието на съвременната ни поезия. Добрев се спря най-вече на философските проекции на поетичните слона на поета върху обществените пластове и живота на днешния човек. Там са и явните успехи на този самобитен и интересен български творец, завърши разсъжденията с професор Добрев. 

проф. Чавдар Добрев, Боян Ангелов и Иван Гранитски

Обширен и точен портрет на поета Боян Ангелов направи поетът и публицистът Петър Андасаров, редактор и кръстник на първата му книга „А върху ножа-детелина”, излязла в библиотека „Смяна” на издателство„Народна младеж” през далечната 1985 година. Той засвидетелства с радост, че е бил очевидец на неговото успешно творческо пътуване през годините и е заел достойно място в „ложата” на съвременната родна поезия. Разбира се преодолявайки внезапни препятствия и прегради. И, незабравяйки, че литературното творчество е бягане на дълги разстояния.

Част от присъстващите на премиерната вечер

И още един, изключително важен принос на Боян Ангелов отбеляза бившият министър на културата и днешен неизменен приятел на членовете на СБП и на всички творци от областта на изкуствата и културата –Георги Йорданов. Той каза, че в тежките времена на българския народ, в който определени сили варварски погубват духовността и националната ни идентичност на принципа „Разделяй и владей”, сега действащият председател на Съюза на българските писатели работи всеотдайно за опазване на родолюбивите традиции на нашата литература и за единението, за самочувствието на българския писател. Тези усилия, каза той, ще устоят на тъмните сили на Сорос и на фондация„Америка за България”, които дълбаят разделителната линия между Българските писатели. Срещу тази разделителна линия води честна и всеотдайна борба ръководството на СБП, оглавявано от безспорно талантливия поет Боян Ангелов.

„Виновникът” за чудесната, вълнуваща вечер поетът Боян Ангелов благодари за вниманието към неговата поезия от всички присъстващи,за високата оценка на проф. Чавдар Добрев, на Петър Андасаров и на Георги Йорданов и прочете стихотворения от премиерните си книги „В сянката на хоругвите” и „Последна риза”.

Вечерта продължи с автографи от автора и разговори на чаша вино.